Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i klinisk energimetabolisme og fedme

Søknadsfrist: 15.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Avdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som stipendiat for en periode på inntil 4 år.

Stillingen er tilknyttet prosjektet «Dietary restriction of sulfur amino acids and body composition» og er en del av et EU-samarbeidsprosjekt (JPI HDHL). Stillingen er internt finansiert.

Mer om stillingen

Forskning gjennom det siste tiåret indikerer at metionin og cystein, to aminosyrer utbredt i animalsk mat, spiller en rolle i utviklingen av overvekt, fedme og relaterte metabolske lidelser. Dyrestudier viser konsekvent at reduksjon av disse aminosyrene i kosten reduserer kroppsfett og forbedrer metabolsk helse. I dette prosjektet skal vi undersøke om de samme helsegevinstene kan oppnås i mennesker.

Prosjektet involverer en human intervensjonsstudie med det formål å undersøke om en plantebasert diett med redusert innhold av metionin og cystein er gunstig for kroppssammensetning, vektkontroll og energimetabolisme i mennesker med overvekt og fedme. Dette spennende prosjektet har translasjonelt potensial som vil bidra med viktig innsikt i feltet som vil publiseres i fremtredende vitenskapelige tidsskrift.

PhD-studenten vil ha følgende oppgaver:

 • Planlegging og implementering av en intervensjonsstudie
 • Rekruttering og screening av deltakere
 • Innsamling, håndtering og analyse av biologisk materiale (hovedsakelig blodprøver og fettbiopsier). Noe laboratoriearbeid må medregnes.
 • Kontakt og samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere

Prosjektperioden varer i opptil 4 år med 3 år avsatt til forskerutdanning. Stillingen omfatter pliktarbeid tilsvarende 25 % knyttet til undervisning, veiledning og vitenskapelig assistanse.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Søker må sammen med veileder ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden om opptak til fakultetets PhD-program innen 2 måneder etter ansettelsen. For mer informasjon se https://www.med.uio.no/forskning/phd

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må være utdannet lege (cand. med)
 • Leger med erfaring og/eller interesse for kliniske studier innen ernæring og metabolisme oppfordres til å søke
 • Erfaring med lab-arbeid er ønskelig men ikke et krav
 • Flytende muntlig og skriftlig engelsk og norsk (eventuelt et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

 • Ansvarlig og selvstendig
 • Motivasjon og interesse for forskning
 • Organisert
 • Må kunne arbeide i tverrfaglige team
 • Engasjert og ambisiøs

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479 600 - 523 200 avhengig av kompetanse i stilling som stipendiat, SKO 1017
 • Dedikert veiledning i translasjonell forskning
 • Et vennlig, profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Tilgang til et nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen