Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD-stilling i SIRL babylab tilknyttet ERC-prosjektet COORDINATE

Søknadsfrist: 31.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er Norges største samfunnsvitenskapelige fagmiljø og rangert som nummer to i Norden.
Fakultetet har en rekke forskningsmiljøer som er ledende internasjonalt, og har hatt to Nobelprisvinnere. Vi har 460 ansatte og 5300 studenter. Fakultetet tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, to profesjonsutdanninger og ph.d.-program innenfor syv studieretninger.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk intitutt

Om stillingen

Fagavdeling for Metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS) har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3-4 år innen sosial- og utviklingspsykologi.

Stipendiatstillingen er knyttet til Thomsen Social & Intergroup Relations Lab (SIRL) babylab, ledet av professor Lotte Thomsen. Stillingen er tilknyttet det ERC-finansierte prosjektet COORDINATE, som har som hovedformål å undersøke småbarn og babyers forventninger til hvordan andre vil samhandle om fordelingen av goder.

Som PhD vil du få ansvar for å undersøke spedbarns og barnehagebarns forståelse av eierskap, samt deres metaforiske forståelse av spatielle relasjoner i tett samarbeide med Lotte Thomsen og resten av labben.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år, samt mulig forlengelse med ett års undervisning.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: Hvorfor velge dette ph.d.-programmet? - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (uio.no)

Kvalifikasjonskrav

Formelle kvalifikasjoner

 • Kandidaten må ha fullført og bestått mastergrad i psykologi eller profesjonsstudium i psykologi på søknadstidspunktet
 • Kandidaten må ha utmerkede akademiske kvalifikasjoner, og fortrinnsvis karakteren A eller B på master- eller hovedoppgaven sin. Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan vurderes individuelt etter søknad
 • Kandidaten må beherske et skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk, flytende da arbeidsoppgavene innebærer datainnsamling blant norske barnehagebarn

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at kandidaten har erfaring med forskningsdesign og datainnsamling med barnehagebarn og småbarn/babyer. Særlig relevant er dokumentert erfaring og evne til å jobbe selvstendig med
  • Violation of expectation paradigms

  • Anticipatory looking paradigms

  • Preference / approach paradigms

  • Animasjon av stimulusmateriale for sosialkognitiv forskning med barn og babyer

  • Utforming av berøringsskjerm-studier for barn

 • ERC COORDINATE prosjektet integrerer sosial og politisk psykologi, filosofi og evolusjonsteori. Det er en fordel om kandidaten har dokumentert kompetanse innenfor disse fagområder (e.g., supplerende utdanning, masteroppgave, publikasjoner etc.)

 • Det vil være en fordel om kandidaten har dokumentert evne til å designe, drive, presentere og publisere forskning innenfor COORDINATE sitt relevante vitenskapelige felt (e.g., gjennom konferanse presentasjoner og vitenskapelige artikler)

Personlige egenskaper

 • Evne å tenke både stringent og kreativt
 • Evne å operasjonalisere filosofiske og teoretiske spørsmål til konkrete, kontrollerte eksperimentelle studier
 • Gjennomføre prosjekter og overholde frister
 • Klare å holde flere prosjekter i lufta på en gang
 • Inngå i tillitsfulle og effektive forpliktende samarbeidsrelasjoner på en ryddig og redelig måte

Vi tilbyr

 • Lønn som stipendiat (SKO 1017) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 501 200 og kr 544 400 NOK avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS