Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

100% klinisk stipendiatstilling (akutte nakkesmerter)

Søknadsfrist: 21.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Institutt for helse og samfunn er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet, UiO. Instituttet dekker ulike fagområder og består av seks avdelinger: Allmennmedisin, helsevitenskap, helseledelse og helseøkonomi, medisinsk etikk, sykepleievitenskap, samfunnsmedisin og global helse.

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap tilbyr et tverrfaglig forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap, nært knyttet til kliniske aktiviteter. Vår forskning så vel som vårt masterprogram er teoridrevet, og inneholder et bredt spekter av forskningsmetoder. Vi gir nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, og med flere internasjonale forskningsgrupper. Avdelingen gir et rikt og godt bemannet miljø for doktorgradsstudenter med utmerket undervisning og energisk forelesningspersonale bestående av topp helsefaglige forskere.

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Institutt for helse og samfunn har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år.

Det søkes etter en kiropraktor til en 100 % stipendiatstilling ved avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, med start 1. september 2021 eller snarest deretter.

Stipendiatens hovedoppgave er deltakelse i en klinisk studie på akutte nakkesmerter, med særlig ansvar for overvåkning av datainnsamling og artikkelskriving.

Forskningsprosjektet er designet. Kiropraktor, ph.d., Aleksander Chaibi (Institutt for helse og samfunn) er hovedveileder, professor Nina Vøllestad er bi-veileder (Institutt for helse og samfunn), og professor, ph.d., DrMedSci Michael Bjørn Russell (Ahus) er prosjektleder og bi-veileder.

Kort om prosjektet

Studien er designet med 4-behandlingsarmer som en randomisert placebo-kontrollert studie og vil undersøke om a) kiropraktisk manipulasjonsbehandling er superior mot b) imitert manipulasjonsbehandling (placebo), mot c) farmakologisk behandling, mot d) placebo medisiner, for pasienter med akutte nakkesmerter. 320 pasienter vil bli rekruttert over 9-12 måneder og fordelt over 20-25 kiropraktorer i Norge (multisenterstudie). Studien vil fremheve og validere om kiropraktisk manuell behandling er effektivt for pasienter med akutte nakkesmerter. Studien er videre den første og største i sitt slag og inkluderer både en manuell placebo arm og en farmakologisk placebo arm som er unikt i forskningssammenheng.

Mer om stillingen

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside:

Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag - Det medisinske fakultet (uio.no)

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen kan søkes av kiropraktorer med fullført og bestått mastergrad og norsk autorisasjon. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring tillegges vekt
 • Søker må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Det akademiske språket er engelsk og søkeren må beherske dette svært godt, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkere blir det lagt vekt på søkerens motivasjon, faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet. Det er nødvendig at søkeren både evner å arbeide selvstendig samt besitte gode samarbeidskvaliteter. Det må påregnes noe reising i Norge. Det forventes at søker er villig til å delta på en til to nasjonale/internasjonale kongresser årlig, og sist i forløpet, forventes data å bli presentert på disse kongresser.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 482 200 til kr. 545 300 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Aleksander Chaibi, tlf: (+47) 91135213
 • Professor Nina K. Vøllestad, tlf: (+47) 91550625, epost: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS