Ledig stilling ved Statped

Tegnspråktolk i 100% vikariat Oslo

Søknadsfrist: 26.01.2020

Statped søker tegnspråktolk til 100% svangerskapsvikariat inntil 1 år med oppstart 01.03.20. Alle tolkene i Statped er organisert under administrasjonsavdelingen i region vest, tolkene det nå søkes etter vil få kontorplass i Oslo ved Statpeds lokaler på Hovseter.

Vi er interessert i deg som er engasjert og selvstendig, som gjennom å være en del av vårt team vil være med å utvikle tolketilbudet i Statped. Du vil inngå i et team med tre andre tolker ved Hovseter.

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

Tolkene har ansvar for tegnspråktolking for alle ansatte med tolkerettighet ved lokasjonene på Hovseter og Holmestrand, men vil samarbeide og delta sammen med resten av tolkene i Statped ved behov. I region sørøst har 19 personer rett til tolk på arbeidsplass

Tolkene sin primære oppgave er å tolke for ansatte med tolkerettighet i kommunikasjonssituasjoner på arbeidsplassen, mellom tegnspråk og norsk muntlig/norsk skriftlig. Mindre oversettelsesarbeid kan også være aktuelt. Ordinær arbeidstid er 08:00-15:30 med mulighet til å benytte fleksibel arbeidstidsordning.

Når det gjelder bruk av tolkeressurser har Statped et nært samarbeid med Hjelpemiddelsentral - tolketjenesten, og ledig tid i stillingen kan benyttes av NAV.

Det er anledning for tolkene i Statped å ta oppdrag for NAV på kveld og helg som overtid.

Arbeidsoppgaver

 • Tolking for hørselshemmede, døve og døvblinde i kommunikasjonssituasjoner på arbeidsplassen, primært ved Statped vest, arbeidsspråk er norsk tegnspråk, norsk muntlig og norsk skriftlig.
 • Bidra til bedre kommunikasjons- og informasjonsflyt mellom hørende og hørselshemmede ansette
 • Informasjonsarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Administrative oppgaver knyttet til tolkearbeidet
 • Utvikling av fagområdet
 • Arbeidetvili hovedsak foregå på arbeidsplassen, men noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God til å samarbeide og til å bygge relasjoner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Fleksibel og omstillingsdyktig

Kvalifikasjoner

 • Fullført bachelorstudium i tegnspråk og tolking eller offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde
 • Relevant erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper
 • Kompetanse
 • Innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408 LR 21) i ltr. 39-55, tilsvarende kr. 381 200-488 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan Rådgiver (kode 1434) ltr. 50-65 (kr. 449 300-583 900 brutto per år) komme til anvendelse
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Andre opplysninger

I forbindelse med et eventuelt intervju kan søker bli utfordret på en praktisk tolkeprøve.

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Vikariat
 • Varighet: Inntil 1 år
 • Antall stillinger: 1
 • Tiltredelse: 01.03.20
 • Arbeidssted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Kontaktinfo

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Kontakt oss:

 • Anne-Cathrine L Hop (Avdelingsleder), 95872469