Ledig stilling ved Statped

Spesialpedagog med tegnspråkkompetanse

Søknadsfrist: 29.03.2020

Vil du være med på å gi tegnspråklige elever et godt tegnspråklig læringsmiljø? Da er dette jobben for deg!

Deltidsopplæringen i Oslo er en del av fagavdeling tegnspråk som tar imot elever fra hele region Sørøst for å få opplæring i et tegnspråklig miljø noen uker i løpet av skoleåret j.f. Opplæringsloven §§2-6 og/eller 5-1. I tillegg til dette får elevene tilbud om ukentlig fjernundervisning i tegnspråk.

Vår jobb er å legge til rette for:

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

 • God og tilpasset opplæring for elevene ut fra deres faglige og sosiale behov
 • Skape et inkluderende og stimulerende tegnspråklig læringsmiljø
 • Utvikle innhold og øke omfanget av fjernundervisning/ e-læring
 • Bidra i systematisk vurderingsarbeid for å sikre læringsprogresjon og læringsutbytte for elevene.

For å få til dette må vi samarbeide tett med elevenes bostedsskoler og være en aktiv bidragsyter i nettverksarbeid for lærere. Vi må bidra med kompetanse og erfaringsutveksling i deltidsopplæringen på tvers av regionene og samarbeide med andre fagavdelinger i Statped.

Vi inngår årlige samarbeidsavtaler med elevenes bostedsskoler og ivaretar oppgaver i tilknytning til planlegging, koordinering og praktisk tilrettelegging knyttet til deltidsopplæring og sosiale aktiviteter.

For å gjennomføre disse oppgavene på en god måte har vi behov for en spesialpedagog. Dette er en ny stilling som du kan være med å forme.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i et samarbeid med bostedsskoler og andre i det å skape en helhetlig opplæring med fokus på læring og inkludering
 • Planlegge og gjennomføre undervisning etter § 2.6 og/eller §5-1 på hvert trinn (1.-10.trinn)
 • Veilede kollegaer og samarbeidspartnere
 • Bistå i arbeid med individuelle opplæringsplaner
 • Lede nettverk
 • Holde deg faglig oppdatert på det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Erfaring med å tilrettelegge for gode og utviklende læreprosesser for barn og unge
 • God evne til selvledelse
 • Strukturert og god evne til å arbeide selvstendig
 • God til å samarbeide, arbeid i team og nettverksbygging
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Kan ta initiativ til utvikling, og tåle stort arbeidspress i perioder
 • Bidra til en delingskultur
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Kvalifikasjoner

 • Master i spesialpedagogikk
 • Høgskoleutdanning, fortrinnsvis lærerutdanning for barnehage og grunnopplæringen. Annen relevant utdanning kan vurderes ved behov
 • For stilling som lærer i deltidsopplæringen gjelder kompetansekravene i henhold til opplæringsloven med forskrift
 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 – 60 studiepoeng og realkompetanse.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse
 • Erfaring fra/med å undervise i norsk tegnspråk (i barnehage, skole og/eller annet arbeid på det tegnspråkfaglige området)
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrågiver (kode 1434/1364) i ltr. 50-72, tilsvarende kr 449.300 – 667.200 brutto per år
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinfo

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Fast
 • Tiltredelse: så snart som mulig
 • Antall stillinger: 1
 • Arbeidssted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Avdeling tegnspråk oppfordrer særlig kandidater med tegnspråk som morsmål om å søke på stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Arbeidssted: Oslo

Stillingsbrøk: 100

Stillingstype: Fast

Antall stillinger: 1

Søk på stillingen

Kontakt oss:

 • Aina Therese Fossum (Delprosjektleder), 402 03 313