Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / seniorrådgiver for utvikling av faginnhold til utstillinger - 2 stillinger

Søknadsfrist: 02.03.2020

Vil du være med på å utvikle faginnholdet til det nye vikingtidsmuseet i Oslo?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingene

Kulturhistorisk museum (KHM), Universitet i Oslo og Statsbygg lager nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo, og vil om få år slå opp dørene for mer enn 5 000 kvadratmeter med nye utstillinger. Oppgaven er delt opp i flere delprosjekt. Delprosjekt Nye Utstillinger (DNU) utvikler det utstillingsmessige innholdet til det nye museet.

DNU har nå ledig to midlertidige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver for utvikling av faginnhold til utstillinger. Engasjementene har en varighet på 14 måneder.

Du vil jobbe i et nyopprettet utviklingsteam ledet av prosjektets fagkoordinator. Teamet består også av en samlingsforvalter. Teamet samarbeider tett med museets forskere på vikingtid, og med prosjektets referansegruppe av internasjonale vikingtidsforskere.

Vi ser etter to skrivedyktige personer som har lyst til å jobbe tett sammen med et fremragende forskningsmiljø innen vikingtid og med en enestående arkeologisk vikingtidssamling.

Stillingene vil være organisatorisk plassert i Arkeologisk seksjon.

Her får du en unik mulighet til å være med på å skape verdens ledende vikingtidsmuseum!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er knyttet til å etablere det faglige fundamentet for fortellinger og opplevelser i det nye Vikingtidsmuseet:

 • utvikle forskningsoversikter på engelsk for det nye vikingtidsmuseets faglige innhold
 • bidra i arbeidet med å finne frem til spennende gjenstander og historier til det nye museet
 • bidra i utviklingen av synopsis for utstillingene
 • bidra i faglige møter og internasjonale samarbeidsflater

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum mastergradsnivå, fortrinnsvis innen arkeologi og historie, men også annen fagbakgrunn kan være aktuell
 • relevant erfaring med å lese og sammenfatte forskningslitteratur / akademiske tekster
 • evne til å raskt sette seg inn i et forskningsområde og sammenfatte forskningslitteratur
 • lang og dokumentert erfaring med, og interesse for, vikingtidens kultur og samfunn
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på engelsk. Du må kunne lese skandinaviske språk.

Andre kvalifikasjoner som vektlegges:

 • erfaring med forskningsformidling
 • erfaring fra prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • helhetsforståelse av samspill mellom forskning og formidling
 • faglig relevant nettverk, nasjonalt og internasjonalt

For begge stillingene ser vi etter personer med stort engasjement for vikingtid og forskningsformidling, og for hvordan vikingtiden skal formidles i det nye museet. Du må ha inngående kunnskap om vikingtidens samfunn og kultur, og kunne sammenfatte og videreformidle eksisterende forskning fra forskjellige fagområder. Søkere må kunne bearbeide store mengder informasjon til spissede og interessante tekster. Tekster skal brukes både som grunnlag for videre arbeid i prosjektet, men også som lesbare tekster rettet mot et interessert publikum. Du forventes å kunne vurdere forskningsstatus kritisk og konstruktivt, og formidle spennende forskningsspørsmål til et bredt publikum.

Personlige egenskaper

Vi søker etter nysgjerrige og selvstendige personer med gode samarbeidsevner som liker å jobbe prosjektbasert, og med god skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Du er faglig sterk, drives av å lære og formidle, og kan bearbeide store mengder informasjon til kortfattede, interessante og forståelige fortellinger. Du jobber strukturert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • for søkere som er kvalifisert som rådgivere (SKO 1434) fastsettes lønn etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 532 300 og 605 500, avhengig av erfaring og kompetanse. For søkere som er kvalifisert som seniorrådgiver (SKO 1364) fastsettes lønn etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 400 og 679 000, avhengig av erfaring og kompetanse
 • deltakelse i et unikt prosjekt
 • et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • tre eksempler på egenproduserte tekster, minimum én av tekstene må være på engelsk
 • attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi to referanser, en overordnet og en sideordnet (navn, tilknytning til søker, epostadresse og mobilnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til elektronisk søknad: Rådgiver Marit Gamst Markussen, tlf. 22 85 97 58

Søk på stillingen