Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som rådgiver (SKO 1434) - Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF)

Søknadsfrist: 09.04.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er ledig 100 % vikariat i stilling som rådgiver (SKO 1434) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF) Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin. Vikariatet er knyttet til at fast stillingsinnehaver har fått en midlertidig stilling ved NSSF fram til 17. mars 2024. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Institutt for klinisk medisin arbeider i stor grad utadrettet mot klinikker, avdelinger og Forskningsmiljøer med lokalisering på flere sykehus. Mange av våre medarbeidere har ansettelsesforhold i både sykehus og universitet, og dette bidrar til kompleks samhandling i grenseflaten mellom to store organisasjoner med i noen grad ulike systemer og regelverk.

Klinikk psykisk helse og avhengighet består av fem enheter; Enhet voksenpsykiatri, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging (NSSF) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). Klinikken har ca 133 universitetsansatte.

NSSF er et forskingssenter under Klinikk psykisk helse og avhengighet med ca. 30 ansatte. NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Senteret har to forskergrupper, drifter tre utdanningsprogram, og driver omfattende undervisnings og formidlingsvirksomhet.

For ytterligere informasjon om NSSF se her.

NSSF har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.. Vi søker nå etter vikar for rådgiver som skal jobbe videre med kartleggingssystemet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjektleder med datainnsamling fra sykehus og nasjonale helseregistre
 • Koordinere kommunikasjon mellom Kartleggingssystemet og helseforetak samt helsepersonell
 • Drifte og vedlikeholde database for prosjektet innenfor rammen av Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved UiO
 • Håndtere registerdata
 • Bistå med analyser og utarbeidelse av årlige rapporter og vitenskapelige artikler
 • Bistå med kunnskapsinnhenting
 • Bistå i formidling av prosjektets resultater i via nettsaker og bruk av sosiale media
 • Ivareta andre løpende oppgaver knyttet til prosjektet og relaterte fagutviklingsprosjekter ved senteret

Stillingene kan tillegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring fra arbeid med databaser og dataanalyse
 • Praktisk erfaring med TSD og nettskjema
 • Erfaring fra forsknings- og utviklingsvirksomhet herunder utarbeidelse av nasjonale rapporter og vitenskapelige publikasjoner samt formidling av resultater fra slik virksomhet er en fordel
 • Kunnskap om selvmordsproblematikk og –forebygging er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en medarbeider med evne til å jobbe selvstendig og systematisk, som er fleksibel og har lett for å samarbeide med andre om ulike deloppgaver. Interesse for å være med på et faglig utviklingsarbeid som en del av et team er helt vesentlig.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling innenfor et viktig utviklingsarbeid. Tett samarbeid både med nasjonal ekspertise på området og med mange aktører i forvaltning, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Årslønn fra 498 800 til 555 800 avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Attraktive velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Seniorpolitikk
 • Trening i arbeidstiden, inntil 1,5 time pr uke
 • Stillingen har fleksitidsordning med sommertid fra 15.05 til 14.09

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med referanser (fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS