Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Sikkerhetsrådgiver - Vakt- og alarmsentralen (VAS)

Søknadsfrist: 05.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Vakt- og alarmsentralen ligger til Eiendomsavdelingen, som er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer; «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo» legger føringene for den videre utviklingen av eiendomsmassen, sammen med miljø- og klimastrategien. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold av UiOs eiendomsmasse.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab. Eiendomsavdelingen arbeider kontinuerlig med utvikling og profesjonalisering av egen virksomhet.

Om stillingen

Vakt- og alarmsentralen (VAS) er UiOs døgnbemannede vakt- og alarmsentral. VAS har i dag 16 fast ansatte som rapporterer til avdelingsleder. EA har en tydelig ambisjon om ytterligere digitalisering av virksomheten gjennom å ta i bruk nye metoder og ny teknologi. Vi søker derfor deg som er innovativ og som ønsker å bidra inn til at Vakt- og alarmsentralen når disse målene og at vi fremstår som en dyktig og profesjonell organisasjon som yter gode tjenester og bidrar til at UiO når sine samfunnsmål.

Sikkerhetsrådgiveren vil lede og koordinere arbeidet knyttet til fysisk sikring av bygninger og sikkerhetsinstallasjoner i UiOs eiendomsmasse. I dette ligger det å utføre sårbarhetsanalyser og risikovurderinger, og å utarbeide prosedyrer innenfor ansvarsområdet i tråd med Eiendomsavdelingens- og UiOs overordnede sikkerhetspolicy.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for teknisk-elektronisk sikring ved UiO (alarm- og adgangskontrollanlegg)
 • Ansvar for dokumentasjon og kravspesifikasjoner innen teknisk-elektronisk sikring
 • Bistå i prosjekter med angivelser av sikkerhetsnivåer og omfang av alarm, adgangskontroll og ITV
 • Oppfølging av Vakt- og alarmsentralens drift av sikkerhetsinstallasjoner
 • Bistå ved sikkerhetsrelaterte innkjøp, sikkerhetsrelaterte utlysninger, kontrakter og avtaler
 • Bistå i arbeid med beredskapsplaner og ROS-analyser
 • Delta i utvikling av sikring og sikkerhet for UiO

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av kravet til utdanning.
 • Det kreves erfaring i prosjektering og prosjektledelse
 • Det kreves administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • Det kreves førerkort for bil
 • Det er en fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter
 • Gode IT-kunnskaper er en forutsetning for å lykkes i jobben.

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklingsorientert sikkerhetsrådgiver med høy gjennomføringsevne og evne til både å arbeide selvstendig og i team. Du har fokus på servicefunksjoner overfor enhetens brukere, og både kan og liker å drive frem endringsprosesser. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i moderne lokaler på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1181 Senioringeniør, kr. 615 000 - 714 000 eller i SKO 1087 Overingeniør, kr. 593 500 – 648 700 avhengig av erfaring og utdanning. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet på senioringeniørnivå.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester med

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • Avdelingsleder Stig-Rune Backsæther på tlf. 951 94 063

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS