Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver ved Seksjon for regnskap

Søknadsfrist: 16.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som rådgiver ved Seksjon for regnskap.

Stillingen inngår i gruppen for avstemming, rapportering og kontroll. Rollen er sentral i et team som følger opp og utvikler kontroller på regnskapsområdet, og som har ansvar for avstemminger. I tillegg kommer andre driftsoppgaver i seksjonen.

Seksjon for regnskap inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen, samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov.

Seksjon for regnskap har bl.a. ansvar for regnskapsprosessene, fakturaflyt, betalingsformidling, avstemming, internkontroll, forvaltning av statlige regnskapsstandarder samt utarbeidelse av tertial- og årsregnskapet. Vi har i dag 24 årsverk som er organisert i 3 grupper: Inngående faktura og aktivering (GIFA), Prosjekt, inntekter og avgift (GAPI) og Avstemming, rapportering og kontroll (GARK).

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp etterlevelse av kontrollrutiner hos fakulteter, sentre og museer.
 • Gjennomføre overordnede kontroller og avstemminger på sentralt nivå i organisasjonen.
 • Forvalte rutiner for budsjettdisponeringsmyndighet ved UiO.
 • Leverandørregistrering.
 • Delta i forvaltning og videreutvikling av UiOs internkontrollprogram på regnskapsområdet.
 • Delta i arbeidet med å utarbeide og videreutvikle rutiner innenfor øvrige arbeidsområder.
 • Delta i arbeidet knyttet til gruppens øvrige arbeidsområder ved behov.

Stillingen vil kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på høyere nivå innen økonomi, regnskap eller revisjon, minimum bachelor. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring med internkontroll, gjerne fra internrevisjon eller revisjon.
 • Erfaring fra arbeid i større virksomhet.
 • God regnskapskompetanse og kjennskap til statlige økonomiregler.
 • Erfaring knyttet til forbedring og utvikling av rutiner og prosesser.
 • Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • God systemforståelse, og gjerne erfaring med bruk av Adra Suite og Unit4.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for regnskap og internkontroll.
 • Du arbeider strukturert og målrettet, med fokus på leveranser.
 • Du arbeider selvstendig, og setter pris på utfordringer.
 • Du har gode analytiske evner.
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Du har høy arbeidskapasitet.
 • Du tar ansvar for resultatet, ikke bare oppgaven.
 • Du er løsningsorientert, og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver, SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 563.900-626.100 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et godt fagmiljø
 • et hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søknad (vt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Tone Rogstadkjærnet, tlf. mobil (+47) 41479372

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS