Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver tilknyttet UBs Digital Scholarship Center (DSC) - Universitetsbiblioteket i Oslo

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Universitetet i Oslo er inne i store endringsprosesser som følge av økt satsning på åpen forskning, innføringen av politikk for håndtering av forskningsdata og etableringen av det nye livsvitenskapsbygget.

Universitetsbiblioteket (UB) tilrettelegger grunnleggende og viktig forskningsinfrastruktur for alle forskere ved UiO. UB er en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen, og fungerer som metodepartner og veileder. UB sikrer tilgang til og forvalter samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet og bidrar til at UiOs fagmiljøer kan imøtekomme behov og krav til åpen forskning.

Som en del av satsningen er Digital Scholarship Center (DSC) etablert som et knutepunkt for digital forskerstøtte, kurs, veiledning og kompetanse på området.

UB søker nå etter en tjenestekoordinator/administrativ koordinator som skal bidra i å utvikle DSCs funksjoner og tjenester videre. Den som ansettes vil samarbeide og jobbe tett med fagpersoner både ved UB, UiO og nasjonalt, samt UBs leder for undervisningsutvikling. Viktige oppgaver blir å koordinere, løfte frem og videreutvikle lokale initiativ og innovasjonsarbeid.

Stillingen er ansvarlig for koordinering av tjenester og ressurser innen digitale forskningsmetoder, forskningsdatahåndtering og åpen forskning opp mot UBs felles førstelinje samt øvrige undervisnings- og veiledningstilbud.

Vi søker deg som er interessert i åpen forskning, forskningsdatahåndtering, digitale løsninger og tjenesteutvikling. Du er engasjert, kunnskapssøkende, strukturert og liker å arbeide sammen med mennesker. Stillingen er organisert i UBs avdeling for samlinger og digitale tjenester. Du vil inngå i teamet for åpen forskning samt en utviklingsgruppe ledet av faglig leder for DSC.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og gjennomføre DSCs kursportefølje og arrangementer
 • Bidra til DSCs veiledningstilbud innen digitale forskningsmetoder, forskningsdatahåndtering og åpen forskning
 • Bidra til koordinering av og tilrettelegging for UiOs Carpentry miljø
 • Markedsføre og synliggjøre DSCs kurs og veiledningstjenester til UiOs fagmiljøer og andre relevante målgrupper
 • Delta i DSCs utviklingsgruppe
 • Andre oppgaver innenfor området, f.eks. åpen publisering og publiserings- og arkivtjenester

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, helst tilsvarende masternivå eller høyere
 • Erfaring fra forskning/forskningsstøtte og forståelse for forskningsmetodikk, håndtering av forskningsdata, og åpen forskning
 • Relevant administrativ erfaring
 • Relevant erfaring fra undervisning og/eller kursvirksomhet
 • God systemforståelse og kompetanse på ulike digitale verktøy, spesielt de som brukes i forskning (f. eks. R, Python, visualiseringsverktøy og lignende)
 • God språkforståelse på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du har gode kommunikasjonsevner, evne til å motivere andre og legge til rette for samarbeid på tvers av ulike felt. Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og være løsningsorientert. Du må ha evne til å skape gode relasjoner med kolleger og samarbeidspartnere, og være en god nettverksbygger. God helhetsforståelse og strategisk tilnærming er viktig.Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver i SKO 1434, innenfor et lønnsspenn mellom Kr 583500 - 637900 avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Faglig leder for DSC, Matthew Good Tlf: 94166776
 • Teamleder Åpen forskning, Karin Ytterlid Tlf: 97027525

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS