Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver RASK - Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Søknadsfrist: 08.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som rådgiver i 60 prosent ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Antibiotikasenteret for primærmedisin er et kompetansesenter som har som oppgave å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn. Senterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder; 1) Fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2) Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens og 3) Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger og annet helsepersonell.

Vi søker nå etter en person som skal koordinere våre tiltak rettet mot sykehjem/kommunale helseinstitusjoner, herunder ferdigstillelse av kvalitetsforbedringsprosjektet RASK - Riktigere antibiotikabruk i sykehjem / kommunale helseinstitusjoner, kontakt med de regionale kompetansesentrene for smittevern, sykehjem og apotek i de ulike fylkene, innhente og bearbeide apotekdata som grunnlag for utvikling av antibiotikarapporter, arrangere og lede konferanser samt holde presentasjoner og lede plenumsdiskusjoner.

Personen skal også ha ansvaret for utviklingen av en årlig antibiotikarapport for primærhelsetjenesten, samt tiltak rettet mot apoteker.

Vi er på jakt etter en kreativ person med god kunnskap innen farmasi, gjeldende retningslinjer, sykehjemsmedisin og interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, design og formidling.

Arbeidsoppgaver

 • Koordineringsansvar for RASK
 • Utvikling av antibiotikarapporter for nye RASK
 • Utredninger og saksbehandling knyttet til antibiotikabruk og infeksjonsbehandling i kommunale helseinstitusjoner.
 • Utvikling av ny antibiotikarapport for primærhelsetjenesten
 • Ansvar for tiltak rettet mot apotekansatte

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis innen farmasi, medisin eller sykepleie minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Det kreves meget gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Erfaring med undervisning og kursledelse er et krav

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring med utvikling av e-læringskurs
 • Kjennskap til RASK-intervensjonen
 • Erfaring med utvikling av antibiotikarapporter
 • Erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid
 • God kjennskap til eller interesse for fagområdet
 • God kunnskap om infeksjoner/antibiotikaresistens/legemiddelbruk hos eldre

Personlige egenskaper

 • Selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Effektiv med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, allsidig og fleksibel
 • Evne til å skape fremdrift og resultater
 • Trives med et spenn av oppgaver
 • Kreativ og initiativrik med god formidlingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Motivasjonsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalrådgiver Helle Fritzsønn tlf: +47 22850518, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS