Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 03.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) er en tverrdisiplinær storsatsning og faglig spydspiss for material- og energiforskning ved Universitetet i Oslo. SMN har fokus på grunnleggende forskning innen fornybar energi og klimavennlig bruk av fossile energikilder. Senteret består av forskningsgrupper fra Fysisk institutt (Fi) og Kjemisk institutt (Ki), har ca. 100 ansatte fra hele verden, og forvalter til en hver tid mer enn 60 prosjekter finansiert av EU, NFR og andre.

Om stillingen

Vi har for tiden to ledige stillinger som rådgiver i forskningsadministrasjon ved Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)

Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) er et tverrdisiplinært senter i grensen mellom Fysikk og Kjemi, som skal fremme forskning i materialvitenskap og nanoteknologi. Som rådgiver innen forskningsadministrasjon ved SMN vil du få bidra til at senterets forskningsmiljøer skal kunne videreutvikle sin posisjon som et internasjonalt anerkjent miljø på høyt faglig nivå ved å administrere gjennomføring av prosjekter og tilrettelegge for senterets ansatte. Du vil jobbe i et spennende og internasjonalt miljø og være tilknyttet en av våre forskningsgrupper, samtidig som du er en del av Team SMN som er senterets administrative stab. SMN representerer hovedtyngden av miljøer innen fagfeltet materialvitenskap og nanoteknologi ved Det Matematisk-Naturvitenskapelig Fakultet, UiO.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for administrativ oppfølgning av forskningsgruppens prosjekter i alle faser.
 • Bistå administrativt i gjennomføringen av eksternt finansierte prosjekter, det innebærer årlige rapporteringer, økonomisk oppfølging, kontakt med samarbeidspartnere, bistå ved tilsettinger, sluttrapportering og arkivering, Du skal ha oversikt over eksternfinansiert virksomhet ved gruppen og holde ledelsen orientert om pågående aktivitet.
 • Bistå ved søknad om nye prosjekter (EU, NFR og andre) herunder budsjettering.
 • Bistå ved innkjøp av vitenskapelig utstyr og forbruksmateriell.
 • Bistå med samarbeidsavtaler med partnere.
 • Vedlikehold av lokale websider.
 • Bistå ved faglige møter, konferanser og seminarer etter behov.
 • Tilrettelegge ved oppstart av nye medarbeidere.
 • Andre oppgaver kan bli lagt til rollen etter behov og kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre er det ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning
 • Gode datakunnskaper
 • Det legges avgjørende vekt på personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er en fordel med relevant forskningsadministrativ erfaring inkl prosjektbudsjettering og økonomisk rapportering fra UiO og helst fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Erfaring med elektronisk saksbehandling er ønskelig
 • Utdanning fra relevant fagmiljø, f.eks Fysikk, Kjemi eller Materialvitenskap kan anses som en fordel.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og evne til å håndtere mye informasjon
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team, og håndtere perioder med stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver, kode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 526 000 og kr 608 200, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med:

 • Administrativ leder Anne Margit Arntzen telefon 22857398

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt HR rådgiver Ørjan Pretorius, e-post: [email protected].

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS