Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen forskningsadministrasjon (forskerskolen ATTR)

Søknadsfrist: 25.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Fakultetet driver forskning innen fagområdene bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, praktisk teologi, diakoni og interreligiøse studier og har studietilbud som omfatter profesjonsstudium i teologi samt en r

Om stillingen

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo utlyser en utfordrende stilling med administrativt ansvar for forskerskolen Authorative Texts and Their Reception (ATTR).

Fakultet er prosjekteier og vertsfakultet for forskerskolen som er finansiert av Norges forskningsråd fra 2016 til 2023. Universitetene i Bergen, Tromsø og Trondheim og Det teologiske Menighetsfakultet er partnere og bidrar med PhD-studenter og lærerkrefter i forskerskolen.

Det er ledig en tidsbegrenset 100 % prosjektstilling som rådgiver (SKO 1434) med administrativt ansvar for utvikling og drift av forskerskolen. Rådgiveren arbeider i nært samarbeid med faglig leder for forskerskolen og med partnerinstitusjonene. Stillingen inngår i fakultetets administrasjon under ledelse av fakultetsdirektøren og er knyttet til fakultetets administrative gruppe for forskning, forskerutdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ støtte til faglig leder
 • Oppfølging av kontakt og kommunikasjon mellom samarbeidspartnerne
 • Opptak og oppfølging PhD-kandidater
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Synliggjøring av forskerskolens aktiviteter
 • Vedlikehold av nettsider og utvikling av informasjonsmateriell
 • Sekretariat for styret
 • Kontakt og rapportering til Norges forskningsråd

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergradsnivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Forskningsadministrativ erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til arbeid med budsjett og regnskap
 • Egen erfaring fra PhD-utdanning teller positivt
 • God kunnskap om og erfaring med bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter en medarbeider som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er selvstendig, proaktiv og løsningsorientert
 • er ansvarsbevisst og strukturert
 • har fokus på service og å yte gode administrative tjenester

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på 526 000 – 575 600 kroner avhengig av kompetanse og erfaring
 • et hyggelig og faglis stimulerende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med skildring av relevant bakgrunn og jobberfaring
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor Terje Stordalen, leder av forskerskolen tlf. 22850366 / 90593212, e-post: [email protected]
 • Fakultetsdirektør Tone Vold-Sarnes, tlf. 22850309 / 48263522, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS