Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver i Studieseksjonen

Søknadsfrist: 04.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillingen

Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet har en ledig 100 % fast stilling knyttet til profesjonsstudiet i medisin, med ønske om snarlig tiltredelse. Studieseksjonen har studieadministrativt ansvar for profesjonsstudiet i medisin. Dette innebærer blant annet ansvar for opptaks- og eksamensarbeid, saksbehandling av student-/studiesaker, veiledning av studenter, studieinformasjon og internasjonalisering.

Seksjonen har en rådgivende rolle overfor fakultetets øvrige studieprogrammer og en koordinerende rolle knyttet til studieadministrative systemer, digitale eksamener og regelverk.

Du kan lese mer om profesjonsstudiet i medisin her.

Arbeidsoppgaver

 • studieadministrative oppgaver knyttet til en eller flere moduler i studiet
 • oppgaver knyttet til studentenes masterekvivalente prosjektoppgave
 • veiledning av studenter
 • oppdatering av nettsider
 • koordineringsoppgaver relatert til overstående oppgaver

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever høyere utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Annen dokumentert relevant realkompetanse vil kunne erstatte utdanningskravet. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • relevant studieadministrativ arbeidserfaring
 • saksbehandlings-, utrednings og /eller utviklingserfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med veiledning av studenter
 • god kjennskap til lover og forskrifter som gjelder for høyere utdanning og offentlig virksomheter

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss personer som:

 • er serviceinnstilte og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendige, fleksible, nøyaktige og systematiske
 • kan håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • tar ansvar og har evnen til å være pådriver
 • evner å jobbe åpent, utadrettet og koordinerende

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte oppgaver, samt et godt arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver stillingskode 1434, i et spenn fra kr. 573 900 til 648 700, fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og relevant arbeidserfaring
 • fleksibel arbeidstid, og sommertid fra 15. mai til 14. september gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål (høyeste oppnådde grad)

Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg som attester og referanseliste, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS