Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver i e-læring

Søknadsfrist: 08.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Vi har for tiden et ledig 3 årig engasjement i 50% stilling som rådgiver ved Antibiotikasenteret for primærmedisin innen e-læring.

Antibiotikasenteret for primærmedisin er et kompetansesenter som har som oppgave å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Senteret er finansiert med midler fra Helsedirektoratet og er lokalisert ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn. Senterets oppgaver er delt inn i tre hovedområder; 1) Fagutvikling og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2) Informasjonsarbeid rettet mot befolkningen om antibiotika og resistens og 3) Deltakelse i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger og annet helsepersonell.

ASP/Universitetet i Oslo har sammen med Folkehelseinstituttet fått tildelt midler fra Norges forskningsråd innenfor programmet Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Vi skal utvikle og innføre et permanent kvalitetsforbedringssystem for allmennleger innenfor antibiotikabruk. Systemet vil bygge på prosjektet RAK – Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (www.riktigantibiotika.no) og bestå av individuelle forskrivningsrapporter, opplegg for gruppemøter og e-læringskurs.

ASP driver også annet kvalitetsarbeid, kursing og undervisning til ulike grupper helsearbeidere, medisinstudenter i Norge og utlandet, sykepleiestudenter, og også til allmennheten. En del av undervisningen skjer via e-læringskurs, og vi ønsker å utvide denne virksomheten.

Senteret søker nå en person som kan bidra i utviklingen av en e-læringsplattform, e-læringskurs og annet pedagogisk materiell. Vi er på jakt etter en kreativ person med interesse for og kompetanse innen fagutvikling, pedagogikk, design og formidling.

Arbeidsoppgaver

Utvikling av e-læringsplattform, e-læringskurs, nettsider, presentasjoner, tekster, kursopplegg, informasjonsmateriell. Deltagelse i kursing/undervisning.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen pedagogikk og/eller IT, men realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring med utvikling av e-læringskurs
 • Pedagogisk erfaring
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk kreves

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er ønskelig med omfattende relevant erfaring og kompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Kreativitet og god formidlingsevne er ønskelig
 • God kjennskap til eller interesse for fagområdet infeksjoner/antibiotikaresistens/legemiddelbruk er en fordel
 • Erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er engasjert, selvstendig og serviceinnstilt og som kan jobbe systematisk og ta initiativ, er kreativ og utviklingsorientert og samarbeider godt på alle nivå. Selvstendig med gode samarbeidsevner. Effektiv med stor arbeidskapasitet Strukturert, allsidig og fleksibel. Evne til å skape fremdrift og resultat. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • 50 % midlertidig stilling i 3 år
 • lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504 700,- og kr 605 500,-, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalrådgiver Marie Cecile Bakken tlf: +47-22850508 e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS