Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - HR (Kulturhistorisk museum)

Søknadsfrist: 20.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.

KHMs handlingsidealer er åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ser du verdien av å jobbe i skjæringspunktet mellom HR og kommunikasjon? Er du i tillegg overbevist om at teknologi spiller en avgjørende rolle for å skape en attraktiv ansattreise? Da er dette stillingen for deg! 

Kulturhistorisk museum har ledig et spennende vikariat i inntil ett år i enhet for HR og HMSB (helse, miljø, sikkerhet og beredskap). Vi er på jakt etter deg som er kreativ, løsningsorientert og skrivefør med noe HR-erfaring. 

Teamet vårt teller ni engasjerte og inkluderende medarbeidere som jobber innen et bredt HR-faglig spekter, blant annet kompetanseutvikling, HMS, rekruttering, organisasjonsutvikling og arbeidsgiverprofilering. 

Vi bygger et fantastisk vikingtidsmuseum som skal trygge den unike verdensarvsamlingen vår. Her skal verdens største samling av gjenstander fra vikingtiden stilles ut. Samtidig står vi i viktige endringsprosesser med implementering av digitale verktøy, økt fokus på tverrfaglig samarbeid og med ønske om implementering av kunstig intelligens på en trygg og bærekraftig måte.

Vår HR-rådgiver vil støtte innenfor organisasjonsutvikling, endringsledelse og implementering av vår HR-strategi med fokus på ledelse, medarbeiderskap, rekruttering og kompetanseutvikling. For å lykkes med dette, trenger vi deg med tverrfaglig kompetanse og forståelse for både organisasjon, mennesker, arbeidsprosesser og struktur. 

Våre handlingsidealer er åpen, utforskende og troverdig.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte og bidra til implementering av ny HR-strategi
 • Innholdsproduksjon for internkommunikasjon for SoMe
 • Samarbeide og støtte våre ledere på HR-faglig tema
 • Konsultere og støtte HR-leder og HR-teamet på identifiserte organisasjonsutviklingsbehov.
 • Bistå med prosjektstøtte og administrative oppgaver etter behov

Kvalifikasjonskrav 

 • Bachelor innen relevante fag som eksempelvis HR eller annen disiplin med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen 
 • Minimum ett års relevant arbeidserfaring innen HR og-/eller HMS 
 • Erfaring med kunnskapsformidling og kommunikasjon, og evne til å begeistre i større forsamlinger 
 • Ferdigheter og erfaring med digitale presentasjoner 
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Svært god digital kompetanse, spesielt innenfor Office 365 

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeids- og fasiliteringsevner
 • Strukturert og proaktiv med god operativ gjennomføringsevne
 • Selvstendig og tar ansvar for egen læring og utvikling
 • Personlige egenskaper vektlegges

Det er en fordel med kunnskap om, og forståelse for, partssamarbeidet samt relevant lov- og avtaleverk, men ikke et krav.

Oppgavene i stillingen kan endres etter museets behov.

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Kunnskapsrike og engasjerte kolleger med stor interesse for HR-faget 
 • Sentrale lokaler ved Nasjonalteateret T-banestasjon 
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 
 • Trening i arbeidstiden 
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse 
 • Lønn som HR-rådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 593 500 og kr 648 700, avhengig av kompetanse og erfaring 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og vil bli bedt om liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV'en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS