Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - REK sør-øst

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


REK sør-øst er sekretariatet for de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i helseregion sør-øst. Komiteene skal godkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker og/eller benytter personopplysninger eller biologisk materiale i slik forskning.


REK sør-øst har lokaler i Nydalen, Oslo.


Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3
0484 OSLO


Postadresse:
Postboks 1130
Blindern
0316 OSLO


Telefon 22 84 55 11


https://rekportalen.no/#hjem/home

Ledig stilling som rådgiver - sekretariat forforskningsetiske komiteer

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig en nyopprettet stilling som rådgiver ved REK sør-øst. Den som ansettes skal hovedsaklig arbeide med de nye legemiddelkomiteene. Arbeidsoppgavene vil fordele seg på ca 80% for legemiddelkomiteene, der den som ansattes vil inngå i et team med to andre rådgivere. I ca 20% av stillingen vil arbeidet være for en av de ordinære komiteenes sekretariat.

REK sør-øst er sekretariat for de fire regionale komiteene i helseregion sør-øst og for to nasjonale komiteer for utprøving av legemidler og medisinsk utstyr. Legemiddelkomiteene er under opprettelse og skal etter plan starte sitt arbeid i løpet av 2020. Komiteene er forvaltningsorganer og skal godkjenne all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, bruk av helseopplysninger eller biologisk materiale etter helseforskningsloven. REK sør-øst behandler i dag ca 1000 nye forskningsprosjekter i året. Sekretariatet bestårav 17 ansatte. Det er ledig en nyopprettet fast stilling som rådgiver (SKO 1434).

Arbeidsoppgaver

Særskilte arbeidsoppgaver legemiddelkomite

 • Samarbeide tett med Statens legemiddelverk om saksbehandling, med korte tidsfrister.
 • Utarbeide redegjørelser og vedtak på engelsk.

Felles for arbeidet i legemiddelkomite og REK

 • Organisere, forberede og ferdigstille saker for komité, og veilede søkere.
 • Ta stilling til og begrunne prinsipielle og praktiske spørsmål av vitenskapelig, juridisk og etisk art som behandles i komité.
 • Utføre alle typer saksbehandling innenfor sekretariatets arbeidsfelt.
 • Stillingenes innhold og oppgaver kan endres etter behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For stillingen kreves relevant utdanning med mastergrad/hovedfag innen for eksempel farmasi, mikrobiologi, jus/rettsvitenskap, etikk/filosofi eller helsefag.
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring fra forvaltning innen forskning, tilsyn, forskningsstøtte eller administrasjon.
 • Det vil bli lagt vekt på god kjennskap til helseforskningsloven, interesse for forskningsetikk og analytisk evne til faglige vurderinger.
 • Du bør være en dyktig og engasjert fagperson.
 • Gode engelskkunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes må være personlig egnet og ha gode samarbeidsevner.
 • Det er nødvendig å være handlingsrettet og å ha god gjennomføringsevne.
 • Evne til god skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er nødvendig.
 • Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt.
 • Det vil også bli lagt vekt på god rolleforståelse, kommunikasjonsevner og interesse for prosesser hvor beslutninger tas i fellesskap i komité.

Vi tilbyr

 • En stilling med faglige og forvaltningsmessige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Lønnsspenn (513 600 – 594 400) for rådgiver.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Jacob C. Hølen - for spørsmål om stillingen - tlf: +47 22 84 55 18
 • Seniorkonsulent Olaug Twedt Myhre for spørsmål om innsending av søknad - tlf: +47 22 84 55 19, e-post: [email protected]

Søk på stillingen