Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosessrådgiver innen prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 17.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er en av Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjoner med 28. 000 studenter og 7.000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Seksjon for prosjekt og prosessforbedring (SPP) søker etter en vikar for vår prosessrådgiver innen prosjektøkonomi.

Seksjonen søker et nytt, midlertidig medlem til teamet som skal bidra til at Universitetet i Oslo har en effektiv, profesjonell og brukerorientert forvaltning av arbeidsprosesser og løsninger innen økonomi- og virksomhetsstyring, budsjettering, rapportering og analyse. Seksjonen inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for policy og drift innen økonomi og lønn ved UiO.

Stillingen er et vikariat i 1 år fra 01.03.22.

Seksjonen består av 9 medarbeidere som har ansvar for å sikre gode arbeidsprosesser og rammer for våre fagbrukere innen økonomisk styring, prosjektøkonomi og lønn. Seksjonen gir støtte, opplæring og råd om budsjettering og rapportering. I tillegg forvalter seksjonen prosessen innen prosjektøkonomi og tilhørende rapportering i samarbeid med Seksjon for regnskap og Avdeling for forskningsadministrasjon. Seksjonen driver forbedring i et tett samarbeid med brukere i organisasjonen og de øvrige fagseksjonene i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

UiO benytter en sektortilpasset variant av UNIT4 for å understøtte prosjektøkonomi knyttet til den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten. UNIT4 har en prosjektmodul som understøtter regelverket og ulike eksterne og interne behov knyttet til denne delen av virksomheten. Dette omfatter bl.a. budsjettverktøy og rapportløsning. UiO benytter også egenutviklede søknadsbudsjetteringsmaler i excel og rapporteringsløsningen Tableau, som forvaltes av seksjonen.

Du skal være med på å forvalte nye felles prosesser innen prosjektøkonomi og løsninger fra UNIT4 ved UiO.

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å:

 • forvalte og håndtere brukerstøtte for felles verktøy innen budsjettering, regnskap, og rapportering av den eksternfinansierte virksomheten,
 • utarbeide og avklare grunnlag for prosess- og rutineendringer,
 • gjennomføre informasjons- og opplæringsbehov i form av fagbrukerforum og kurs rettet mot involverte roller i organisasjonen,
 • gjennomføre funksjonell testing ved endringer i løsning/rapporter,
 • skape oversikt over behov og samordne endringsønsker innen området.

Du vil også bli involvert i dialogen med prosjektøkonomer i økonomifunksjonene ved fakultetene for å best mulig skape felles forståelse for hvordan arbeidsprosessen og løsningene er tilrettelagt.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis mastergrad, innenfor økonomi/regnskap eller lignende. Særskilt erfaring kan kompensere for kravet om utdanning såfremt det er mulig å dokumentere.
 • Erfaring med prosjekt- og økonomistyring, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren.
 • God kjennskap til regnskap, budsjett og prognose, samt internkontroll i offentlig virksomhet.
 • Erfaring med bruk av Unit4ERP (tidl. Agresso/UBW), avansert bruk av excel.
 • God forståelse for opplæringsarbeid og forbedring av rutiner og prosesser knyttet til økonomistyring, budsjettering og rapportering.
 • God framstillingsevne i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du evner å prioritere, samt takler perioder med høyt tempo.
 • Du trives med å utføre både rutinemessige og komplekse oppgaver.
 • Du er nysgjerrig, søker ny kompetanse og deler den med andre.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende utviklingsmiljø med krevende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging.
 • Lønn som seniorrådgiver, SKO 1364 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr. 70-75 (kr. 650.300-715.900), avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Et trivelig og engasjerende miljø i flotte kontorlokaler.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, med bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (med eventuelle vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Camilla Kuhlman, tlf. mob. +4747261724.
 • Avdelingsleder Erik Vollen, tlf. mob. +4792667548.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS