Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomirådgiver (controller) - Økonomiseksjonen

Søknadsfrist: 17.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. 

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Vil du jobbe med rådgiving, budsjettering og analyser på et av UiOs mest spennende fakulteter ?

Det odontologiske fakultet ønsker å styrke laget og søker økonimirådgiver til felles økonomifunksjon som består av 5 årsverk. Stillingen byr på interessante og faglige utfordringer. Rådgiveren skal bidra til at fakultetet får en robust og enhetlig økonomistyring med kvalitet i økonomiarbeidet slik at forskning og undervisning ved fakultetet får best mulig vilkår. Rådgiveren vil få et særlig ansvar for deler av fakultetets økonomioppfølging. Her er det også muligheter for å være med på å utvikle stillingen. Stillingen er underlagt leder av økonomiseksjonen.

Økonomiseksjonen leverer tjenester innen fire hovedområder, økonomistyring, prosjektstyring, regnskap og innkjøp. Vi tilbyr gode muligheter for utvikling i et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide periodiske økonomirapporter
 • Bidra til budsjett- og prognosearbeid
 • Bidra til økonomisk og administrativ oppfølging av fakultetets økonomi
 • Være ressursperson overfor enhetene på økonomiområdet.
 • Sikre god dialog med administrative ledere ved enhetene
 • Bidra til nytenkning og videreutvikling i organisasjonen på forvaltning av økonomifeltet
 • Økonomisk analyse
 • Generell saksbehandling innen økonomi og kontrollfunksjoner
 • Feltet er under kontinuerlig endring, og andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt ved behov

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning innen økonomi eller samfunnsfag, minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan kompensere for utdanningskravet.
 • Minst 3 års relevant arbeidserfaring, innen økonomiområdet - erfaring fra økonomistyring vil vektlegges.
 • Meget god tallforståelse
 • Meget gode samarbeids- og koordineringsegenskaper
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Generelt gode IT-ferdigheter med spesiell vekt på Excel
 • God systemforståelse (erfaring med UNIT4, tidligere Agresso, er ønskelig, men ikke et krav)

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet i utførelse av sine oppgaver
 • Resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Evne til å presentere økonomi for ikke-økonomer
 • Høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester
 • vitnemål
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

 • Det er ønskelig med tiltredelse så raskt som mulig.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS