Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Jurist USIT

Søknadsfrist: 21.02.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker etter en jurist i IT-direktørens stab med arbeidsfelt innenfor personvern og IT-juridisk arbeid ved UiO. Stillingen er innplassert som rådgiver (1434).

Du inngår i et team på tre jurister.

Arbeidsoppgaver

 • Utøvelse av det daglige behandlingsansvaret for personopplysninger ved UiO
 • Håndtering av juridiske problemstillinger knyttet til bruk av IT
 • Rådgivning og saksbehandling i IT-sikkerhetssaker
 • Utforming og håndheving av rutiner og regelverk innenfor personvern og IT
 • Kontraktsarbeid tilknyttet personvern og IT-tjenester
 • Kurs, presentasjoner og foredrag i informasjons- og opplæringsøyemed
 • Deltagelse i utrednings- og komitéarbeid for hele UH-sektoren

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen / Master i rettsvitenskap
 • God kjennskap til personopplysningsloven med tilhørende regelverk
 • God kjennskap til IT-rett og helseforskningsloven med tilhørende regelverk
 • God forståelse for bruk av IT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi vil også legge vekt på

 • Generell interesse for teknologi, særlig IT-teknologi og IT-sikkerhet
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Initiativrik og engasjert

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse

 • Rådgiver 532 300 - 615 900 (ltr 60 - 68)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillinger