Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Juridisk rådgiver innen innovasjon for livsvitenskap, helse og teknologi

Søknadsfrist: 07.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste.

Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 2000 ansatte (ca. 1250 årsverk) og ca. 2000 studenter.


Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi er en nyopprettet innovasjonsenhet ved Universitetet i Oslo (UiO). Enheten skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved UiO slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk og kommer pasienter og samfunnet til gode. Vi hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase gjennom å tilby veiledning, såkornmidler, møteplasser, internship for studenter, mentorprogram med mer. Enheten er en åpen dør for forskere og studenter samt næringsliv som vil samarbeide med UiO.


Veksthuset er et likeverdig samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det medisinske fakultet er vertsfakultet.

Om stillingen

Ved UiO genereres et stort antall innovative ideer hvert år. Likevel ligger det et stort urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap blant studenter, forskere og andre ansatte. For å styrke kulturen for innovasjon og gi studenter og forskere verktøy og kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer, satser Det medisinske fakultet i samarbeid med Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet stort på å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet.

Derfor er Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi etablert for å bistå fakultetene med å endre kultur og tenkning, gi kunnskap, tilrettelegge for flere innovatører, oppstartsselskaper og at mer kunnskap blir tatt i bruk innen disse områdene. Veksthuset har lokaler i Forskningsparken i Oslo.

Vi ser etter en person med juridisk bakgrunn som kan bistå Veksthusets ledelse og innovasjonsrådgivere med å legge til rette for betryggende rammer for innovasjons- og entreprenørskap og næringslivssamarbeid. Vi søker nå etter en seniorrådgiver (juridisk rådgiver) i 20% fast stilling. Vi ønsker oss en person med bred erfaring fra arbeid i grenseflaten mellom akademia og næringsliv om med grunnleggende forståelse for forsknings- og innovasjonsarbeid innen områdene, livsvitenskap, helse og teknologi. Du må forstå innovasjon og entreprenørskap og ha god kompetanse på innovasjonskultur, immaterielle rettigheter, avtaler og eksternt samarbeid.

For å nå våre mål vil samspill med hele innovasjonsøkosystemet for livsvitenskap, helse og teknologi være viktig, herunder samspill med tilknyttede universitetssykehus. Fakultetets arbeid vil ha stor betydning for universitetet, Osloregionen med etableringen av det nye innovasjonsdistriktet Oslo Science City og samfunnet for øvrig.

Arbeidsoppgaver

 • bistå Veksthusets innovasjonsrådgivere i utviklingen av tjenester som gir våre forskere og studenter kunnskap om hvordan de kan modne sine innovasjonsideer
 • bistå i utviklingen av et rammeverk for samarbeid med det øvrige innovasjonsøkosystemet (næringsklynger, inkubatorer, næringsliv og andre aktører)
 • bistå leder av Veksthuset i etiske og juridiske spørsmål relevant for utvikling og drift av enheten, herunder bistå i dialog og oppfølgning overfor andre relevante stabs- og støtteenheter i juridiske spørsmål.

Kvalifikasjonskrav

 • 5 årig master i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • bred erfaring og kompetanse for tilrettelegging for innovasjons- og næringslivssamarbeid i grenseflaten akademia og næringsliv, herunder avtaleinngåelser
 • grunnleggende kunnskap om etiske og juridiske rammer for offentlig og privat samarbeid
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig med

 • kjennskap til innovasjonsøkosystemet og det offentlige virkemiddelappara
 • kjennskap til og erfaring fra livsvitenskapsområdet
 • nettverk og kontakter, gjerne inn mot universitets- og sykehusmiljø, relevante kommersialiseringsaktører og næringslivet

Personlige egenskaper

 • være en relasjonsbygger: skape tillit, bygge nettverk og stimulere til tverrfaglig samarbeid
 • være utadvendt og aktiv med god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
 • være strukturert og organisert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø i utvikling med krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 715 900 og kr 888 200, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Hilde Nebb, Innovasjonsdirektør, Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi. Mobil: 41552925, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS