Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-rådgiver karriereutvikling

Søknadsfrist: 14.08.2022

Vil du bidra til å utvikle våre forskertalenter?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.

Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.

Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.

Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.


Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner - studier, forskning, kommunikasjon, HR og økonomi.

Om stillingen

Vi søker deg som vil være med på å utvikle og følge opp fakultetets arbeid med karriere- og kompetanseutvikling for forskere i tidlig karrierefase.

Fram mot 2030 skal fakultetet arbeide med alle vesentlige aspekter knyttet til utvikling av et fremragende arbeidsmiljø. Dette betyr blant annet økt søkelys på rekruttering, likestilling og mangfold, ledelse og karriere- og kompetanseutvikling.

Vi søker en HR-rådgiver som skal være ansvarlig for karriere- og kompetanseutvikling for PhD-kandidater, postdoktorer og forskere. Vedkommende forventes også å bidra inn i fakultetets ordinære kompetanseutviklingsarbeid.

I tillegg til HR-seksjonen vil stillingen samarbeide tett med studieseksjonen, forskningsseksjonen og leder for næringsliv og samfunnskontakt.

Stillingen vil ligge i HR-seksjonen og rapportere til HR-leder ved fakultetet. HR-seksjonen består av 13 dyktige og engasjert medarbeidere som leverer tjenester på et høyt faglig nivå til fakultetet, institutter og sentre.

Se våre mål, ambisjoner og satsningsområder for realfag og teknologi mot 2030

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og drifte karriereprogrammene ved fakultetet
 • Koordinere og videreutvikle tjenestetilbud og informasjonsarbeid for forskere i tidlig karrierefase, for eksempel praksisordninger, alumnikontakt og nyhetsbrev.
 • Utvikle samarbeidsflater mellom forskere og relevante miljøer i og utenfor akademia
 • Organisering og fasilitering av seminarer
 • Bistå i kompetanseutviklingsarbeidet for medarbeidere og ledere på fakultet
 • Videreutvikle og drifte ph.d-veilederopplæringsprogrammet ved fakultetet

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum bachelor-nivå gjerne innen pedagogikk, HRM, karriereutvikling eller psykologi. Realkompetanse kan erstatte formelle utdanningskrav.
 • God kunnskap om rammebetingelser for forskning og forskerhverdagen
 • Erfaring med utvikling av kompetansetilbud og opplæringstiltak
 • Svært gode formidlingsevner på engelsk, både skriftlig og muntlig siden mange av våre forskere er internasjonale
 • Gode norskferdigheter (Nivå B2)
 • Gode IT kunnskaper

Kvalifikasjoner vi håper du har noen av, men som du ikke må ha for å søke:

 • Innsikt i behovet for karrierestøtte for forskere i tidlig karrierefase
 • Pedagogisk kompetanse, kjennskap til utvikling av e-læring og kompetanseanalyse
 • God kunnskap om behovet for forskerkompetanse i offentlig og privat sektor, samt organisasjonsliv.
 • Erfaring med karriereveiledning, fortrinnsvis for kandidater i høyere utdanning og forskning.
 • Mangfoldskompetanse (kjernen i mangfoldskompetansen er fleksibilitet, kulturell intelligens, evne til å binde mennesker sammen på tvers av ulikhetene og anerkjenne ulikhet som en styrke).

Personlige egenskaper og evner

For å trives og lykkes i stillingen mener vi følgende personlige egenskaper og evner er viktig, og vil bli vektlagt:

 • Strukturert: Du tar selvstendig ansvar for fremdrift, tar initiativ og har stor gjennomføringsevne.
 • Relasjonsbygger: Du er imøtekommende, inkluderende og kan bygge relasjoner og skape godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser.
 • Analytisk: Du setter deg raskt inn i nye og komplekse problemstillinger, ser sammenhenger og evner å tenke helhetlig.

Vi tilbyr

 • En nyopprettet stilling i HR-seksjonen, og rett kandidat vil sammen med leder gis stor mulighet til å sette sitt preg på stillingen.
 • Å bli del av et team der vi støtter og heier på hverandre i et hyggelig og uformelt miljø.
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver, med et lønnsspenn mellom 553 500 - 648 700 avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, som f. eks trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

Send oss en kort søknad og CV der det kommer fram hvorfor du er kvalifisert for stillingen, via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vitnemål, attester, liste med tre referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) trenger vi ikke før du ev. blir invitert til intervju.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker oss søkere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Det er bakgrunnen for at vi ønsker at de som tilhører en av disse kategoriene krysser av for dette i søknaden.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272 eller e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS