Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver - Institutt for statsvitenskap (2.gangs utlysning)

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for statsvitenskap er underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi er det største statsvitenskapelige instituttet i Norge, og dekker hele bredden av faget, både internasjonal politikk, offentlig administrasjon og ledelse, komparativ politikk, politisk teori og forskningsmetode. Instituttet har om lag 100 ansatte som utgjør et inspirerende undervisnings- og forskningsmiljø. Vi har ca. 1400 studenter fordelt på bachelor-, master- og ph.d.-programmet i statsvitenskap, samt de tverrfaglige bachelorprogrammene i internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, og masterprogrammet i freds- og konfliktstudier (PECOS). Instituttet har flere forskergrupper, inkludert Comparative Institutions and Regimes, Policy, Bureaucracy and Organisation, and Political Data Science. Instituttet er vertskap for det tverrfaglige Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

Ledig fast stilling som forskningsrådgiver (2.gangs utlysning)

Om stillingen

Institutt for statsvitenskap (ISV) har ledig en fast stilling som forskningsrådgiver (SKO 1434). Den som ansettes vil ha forvaltning av instituttets prosjektportefølje som sin hovedoppgave, og arbeidet innebærer tett samarbeid med forskerne våre. Instituttet har vokst mye de siste årene, og har i dag om lag 110 ansatte i et internasjonalt miljø med høy forsknings- og søknadsaktivitet.

Instituttet har en stor prosjektportefølje, inkludert flere EU-prosjekter, og er vertskap for C-REX Senter for ekstremismeforskning. Stillingen inngår i instituttets administrasjon på 13 personer, og i det forskningsadministrative nettverket (FANE) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektutvikling og utforming av søknader og budsjett i tett samarbeid med prosjektleder og prosjektøkonom
 • Prosjektdrift (rapportering, kontrakter og dokumentasjonskrav fra NFR, EU og andre finansiører)
 • Strategi- og policyutvikling knyttet til eksternfinansiering og forskningsadministrasjon
 • Gi veiledning i datahåndtering (GDPR) og personvern
 • Forskningskommunikasjon
 • Arrangere konferanser og seminarer
 • Ansettelse av vitenskapelige assistenter

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt holder seg faglig oppdatert og bidrar til utviklingen av feltet. Du vil få tilgang til et bredt kompetansetilbud innen forskerstøtte gjennom UiO, NFR og NARMA.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende mastergrad. Dokumentert, relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Relevant erfaring fra forskningsadministrasjon, inkludert:

 • Erfaring med prosjektsøknader til Forskningsrådet og/eller EU.
 • Erfaring med administrasjon og drift av prosjekter med ekstern finansiering.
 • God kjennskap til budsjettering.
 • Interesse for samfunnsvitenskap.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Tar ansvar og kan jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
 • Kan vise engasjement og initiativ, og har evne til å motivere forskere
 • Har god tallforståelse
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et høyt kompetent miljø
 • Lønn fra kr. 584 700 til kr. 661400 per år, avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, innen 15.08.2022.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS