Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningsrådgiver - Nordisk institutt for sjørett (NIFS)

Søknadsfrist: 10.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet har forskningsmessige tyngdepunkter i sjørett, sjøforsikring/forsikringsrett, energi- og ressursrett, havbruksrett og europarett i tillegg til mer generelle formuerettslige og forvaltningsrettslige fag og deler av folkeretten. To viktige gjennomgående trekk er at forskningen er tett knyttet til ulike viktige næringer, som skipsfart, olje- og gass, forsikring og kraftforsyning, og preget av et utstrakt nordisk og internasjonalt samarbeid. Dette gjør også at instituttet har et omfattende seminar- og formidlingsprogram. For nærmere informasjon om instituttet og avdelingen viser vi til http://www.jus.uio.no/nifs/. NIFS har studenter og samarbeidspartnere fra hele verden. NIFS er også vertskap for forskergruppen i naturressursrett.

Om stillingen

Fast stilling som forskningsrådgiver (SKO 1434) er ledig ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS), Det juridiske fakultet. Stillingen inngår i fellesadministrasjonen til NIFS.

NIFS har for tiden i underkant av 50 ansatte sentralt plassert i Oslo sentrum, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter. Stillingen inngår i instituttets faste administrasjon som består av i alt 4 personer og ledes av en kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil blant annet bli tillagt følgende oppgaver:

 • Kontorsjefens stedfortreder
 • Forskningsadministrativ saksbehandling, særlig knyttet til eksternfinansierte prosjekter
 • Økonomiansvar for instituttets prosjektportefølje
 • Administrasjon av større nasjonale og internasjonale faglige arrangementer, seminarer og workshops.
 • Forskningsrapportering
 • Koordinering av instituttets forskningsinfrastruktur
 • Kartlegging og formidling av finansieringsmuligheter samt representasjon av instituttet i forskningsadministrative nettverk
 • Bistå forskerne i søknader om ekstern finansiering og oppfølging av eksternt finansierte prosjekter iht til interne og eksterne krav
 • Utrednings- og utviklingsarbeid innenfor instituttets områder

Andre oppgaver kan tillegges ved behov.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til rådgiverstilling vil det være aktuelt å ansette i seniorkonsulentstilling (SKO 1363). Deler av ansvarsområdet i stillingen vil da bli lagt til kontorsjef.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God kjennskap til økonomi er nødvendig, herunder enklere regnskap og budsjettering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Relevant erfaring fra forskningsadministrativt arbeid er nødvendig
 • Kjennskap til instituttets fagfelt og forskningsprosjekter vil være positivt
 • Kjennskap til administrative systemer ved Universitetet i Oslo vil også være positivt

Personlige egenskaper

 • Vi søker en selvstendig og initiativrik person
 • Du må være ryddig og ansvarsbevisst
 • Det er nødvendig med gode samarbeidsevner

Noe reisevirksomhet i forbindelse med faglige aktiviteter må påregnes.

Vi tilbyr

 • En hyggelig og faglig utfordrende arbeidsplass
 • Lønn som rådgiver stillingskode 1434 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 532 300 – 615 900. Lønn som seniorkonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 496 100 – 542 400.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Attester og evt.andre vedlegg
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Kontorsjef Bente Lindberg Kraabøl, e-post: [email protected], tlf. 22 85 96 73 // +4747026902.

For spørsmål om Jobbnorge/søknadsprosess: Personalkonsulent Gro Tømmereek; e-post:[email protected]

Søk på stillingen