Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Anskaffelsesrådgiver - Eiendomsavdelingen (EA)

Søknadsfrist: 13.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) anskaffer entrepriser, varer og tjenester knyttet til drift og utvikling av UiOs eiendomsmasse for rundt 1 milliard kroner i året. EA er i stadig utvikling, og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. Vi stiller høye krav til klima og miljø, og arbeider aktivt med å hindre arbeidslivskriminalitet i leverandørkjedene våre.

Vi søker nå inntil to engasjerte medarbeidere med interesse for eiendom, og som har erfaring med anskaffelsesprosesser og oppfølging av kontrakter. Motiveres du i tillegg av samfunnsoppdraget vårt og vår visjon om å skape rom for et fremragende, grønt universitet hver dag, håper vi å høre fra deg.

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Vi er for tiden fire som jobber med anskaffelser og kontraktsforvaltning, inkludert leder. Stillingen rapporterer til innkjøpssjef eiendom. Du vil også være en del av et faglig innkjøpsnettverk både ved UiO og nasjonalt.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du gjennomføre anskaffelser fra A-Å. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av strategier og anskaffelsesdokumenter i tett samarbeid med behovseier, utlysning, ledelse av evalueringsteam, tildeling og kontraktsforvaltning. EA Innkjøp forvalter en variert portefølje som består blant annet av ca. 120 rammeavtaler. Du vil få egen portefølje med anskaffelser, kontrakter og rammeavtaler innenfor en eller flere av kategoriene rådgivende ingeniørtjenester, byggtekniske varer og tjenester, renhold, møbler og park. Du vil også kunne få muligheten til å bidra i anskaffelser og oppfølging av kontrakter knyttet til digitalisering av eiendomsmassen. Hvilke kategorier du vil jobbe med, avhenger av dine erfaringer og interesser, og kan utvikles over tid.

Forvaltning av rammeavtaler innebærer bl.a gjennomføring av minikonkurranser og møter med rammeavtaleleverandører. I tillegg vil du bidra med rådgivning innenfor ansvarsområdet til EA Innkjøp. Dersom du trives med eller har erfaring med utvikling av prosesser, rutiner og verktøy vil du få mulighet til å utvikle deg videre innenfor disse områdene også. Vi vil øke fokus på miljø og klima i våre anskaffelser, og du vil få mulighet til å bidra til utvikling av dette området.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå for rådgiver og på masternivå for seniorrådgiver, eksempelvis innen fagområdene økonomi, ingeniør, logistikk eller juridiske fag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlige anskaffelser og kjennskap til Lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften.
 • Det kreves god digital kompetanse
 • Det kreves meget god muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med erfaring fra kontraktsforvaltning og kjennskap til standardavtaler.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som trives med å jobbe i team og støtter andre for å nå felles mål. Du liker å ha mange baller i luften samtidig og kan kjøre ulike prosesser parallelt. Videre tenker vi at du bør evne å jobbe både strukturert og selvstendig. Høy integritet er en forutsetning for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø sentralt på Blindern.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Gode velferdsordninger og tilbud om trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån.
 • Dersom du ikke er sertifisert innkjøper innen offentlige anskaffelser, tilbyr vi deg kurs og SOA-sertifisering.
 • Stillingen innplasseres i SKO 1434 Rådgiver mellom kr. 584.700-636.700 (ltr. 63-68) avhengig av kompetanse og erfaring, alt. i SKO 1364 Seniorrådgiver mellom kr. 616.700-728.000 (ltr. 69-74) avhengig av kompetanse og erfaring. For seniorrådgiver kreves det minimum 5 års relevant erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attestet

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad».

Søknadsfrist 13. februar 2023.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

UiO er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • Innkjøpssjef Eiendom Marit Brunborg på mobil 91578383

Send søknad

Powered by Labrador CMS