Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Anskaffelsesrådgiver / jurist - Seksjon for innkjøp

Søknadsfrist: 04.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 8.000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

En av våre anskaffelsesrådgivere har etter mange år hos oss søkt seg til nye utfordringer, og vi søker nå etter en erstatter. Som anskaffelsesrådgiver hos oss vil du inngå rammeavtaler og bistå de ulike fakultetene i enkeltanskaffelser, samt få et ansvar for avtaleoppfølging. Til stillingen søker vi en kandidat med god juridisk forståelse.

Seksjon for innkjøp er en del av universitetsledelsen i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring.

Seksjonen består av 21 årsverk som arbeider strategisk og operativt innen styring og oppfølging av universitetets anskaffelser. Seksjonen er ansvarlig for forvaltning av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Hovedoppgavene våre er etablering og forvaltning av rammeavtaler og enkeltanskaffelser, veiledning, rådgiving og opplæring av UiOs enheter, rapportering av KPI-er og ulike økonomiske analyser.

Det er innført elektronisk systemstøtte for hele prosessen Behov til betaling: bestilling, betaling, regnskap, konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, analyse og rapportering.

UiO har høye ambisjoner for arbeid med bærekraft, både innen forskning, undervisning, samfunnskontakt og organisasjonens eget klimafotavtrykk. Strategi 2030 slår fast at «UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, samt være rollemodell for andre institusjoner». Ambisjonene blir operasjonalisert gjennom en helhetlig klima- og miljøstrategi med tilhørende tiltaksplan der bærekraftige anskaffelser er en viktig del av dette arbeidet. UiO anskaffer varer og tjenester for mer enn 2,8 milliarder kroner pr. år.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Forvalte inngåtte avtaler og følge opp kontrakter, brukere og leverandører
 • Delta i ulike utviklingsprosjekter og kompetansefora, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Juridisk vurdering og veiledning i anskaffelses- og kontraktsaker.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad, gjerne juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • God anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse
 • God kommunikasjonskompetanse
 • God kommersiell forståelse, f.eks. erfaring fra leverandør- eller oppdragsgiversiden
 • God juridisk forståelse
 • Det er ønskelig med god systemforståelse.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som kan realisere krevende målsettinger sammen med oss. Vi ser etter deg som er åpen, positiv, systematisk, team- og utviklingsorientert og som ønsker å være med på å videreutvikle anskaffelsesområdet ved UiO.

Videre søker vi deg som er/har:

 • selvstendig, effektiv og målrettet arbeidsform
 • høy grad av serviceinnstilling og fleksibilitet
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • initiativrik og ansvarsbevisst
 • løsningsorientert
 • og ikke minst brenner for bærekraft.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 615.700-667.700 avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan avlønning som seniorrådgiver, SKO 1364 være aktuelt, med lønn fastsatt etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 679.700-745.000 avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Nødvendig opplæring
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Et godt fagmiljø
 • Mulighet for å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, herunder mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søknad (med ev. vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut i fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Innkjøpssjef Anders W. Skumsnes, tlf.: (+47) 90975040, e-post: a.w.skumsnes@admin.uio.no
 • Nestleder Tori N. Sandlie, tlf.: (+47) 92248272, e-post: t.n.sandlie@admin.uio.no
 • Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS