Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ programkoordinator / rådgiver for et nytt og innovativt doktorgradsprogram

Søknadsfrist: 18.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.


CompSci
programmet skal lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder - gi dem kunnskap, ferdigheter og visjoner for å bidra til digitalisering av den europeiske utdannings- og forskningssektoren, og til den private- og offentlig sektoren.

Dette prosjektet er medfinanisert av EUs Horizon 2020 under Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 945371.

Om stillingen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo er koordinator for et nytt og innovativt doktorgradsprogram, CompSci. CompSci programmet skal lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder - gi dem kunnskap, ferdigheter og visjoner for å bidra til digitalisering av den europeiske utdannings- og forskningssektoren, og til den private- og offentlig sektoren. Doktorgradsprogrammet er i første omgang finansiert for en periode på 5 år gjennom EU Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA), samfinansiering av regionale, nasjonale og internasjonale programmer (COFUND).

Vi har nå ledig en fast stilling som administrativ programkoodinator/rådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen er ekstern finansiert. Den som tilsettes vil være ansvarlig for organisering og administrativ ledelse av doktorgradsprogrammet, og ha nær kontakt med doktorgradsstudenter, veiledere og andre nettverkspartnere, både internt og eksternt. Prosjektet har et bredt spekter av topp nasjonale og internasjonale partnere i Norge, Europa, Asia og USA. Som administrativ programkoordinator vil du jobbe i et nært samarbeid med den vitenskapelige prosjektlederen, professor Anders Malthe-Sørenssen, og administrasjonen ved fakultetet og CCSE - Center for Computing in Science Education, Senter for fremragende utdanning.

Hovedoppgaver og ansvar

 • Ledelse og administrasjon av CompSci doktorgradsprogram, inkludert ledelse av søknads- og utvelgelsesprosess
 • Logistikk og koordinering av programaktiviteter som styremøter, kurs, workshops, rapportering til EU, tilrettelegge reiser og PhD utplasseringer, vedlikehold av prosjektets nettsider og profilering i sosiale medier.
 • Arrangere, delta og dokumentere prosjektmøter etter behov, inkludert møter med nettverkspartnere, ulike programråd og EU.
 • Være et sentralt kontaktpunkt for nettverkspartnerne (fra både akademia og industri)
 • Følge opp EUs finansieringskrav til CompSci doktorgradsprogram: Generere og sende inn periodisk dokumentasjon i samsvar med prosjektkontrakten på en nøyaktig og betimelig måte.
 • Generere og vedlikeholde intern prosjektdokumentasjon knyttet til hele programmets livssyklus, inkludert rekrutterings-, evaluerings-, formidlings- og interne oppfølgingsprosesser.
 • Følge opp rekrutteringsprosessen for stipendiater utnevnt til CompSci, og ha kontakt med HR for å sikre at universitetets prosedyrer og lover og regler overholdes.
 • Følge opp programbudsjettet og økonomisk oppfølging gjennom hele prosjektets levetid.
 • Diverse plikter knyttet til stillingen, inkludert koordinering av fakultetets/CCSEs utvikling av og støtte til andre relaterte prosjekter.
 • Administrativ støtte til den vitenskapelige prosjektlederen for programmet.
 • Eventuell internasjonal reise om nødvendig.

Den som ansettes kan bli bedt om å påta seg andre oppgaver i forhold til nivået på rollen når det kreves av endringer i organisasjonen og prosjektporteføljen.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen naturvitenskap/matematikk, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Ønskelig med kandidater med mastergrad
 • Det er et krav om gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk og norsk/skandinavisk språk.
 • Du bør ha relevant administrativ erfaring fra prosjekt og/eller forskningsledelse, organisering av møter, konferanser, kurs, undervisning etc.
 • Du bør ha sterke ferdigheter i digitale arbeidsflyter og erfaring fra IKT-verktøy
 • Det er en fordel med erfaring fra og interesse for nettpublisering og sosiale medier
 • Det er en fordel med erfaring fra administrativt arbeid i universitetssektoren.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som kan:

 • demonstrere evne til å ta ansvar, organisere arbeidet sitt og være serviceinnstilt
 • demonstrere evne til å jobbe uavhengig og som en del av et team
 • være positiv, konstruktiv og fleksibel
 • bidra til et godt arbeidsmiljø
 • være motivert til å jobbe i tverrfaglig miljø og med forskeropplæring

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 615 900, avhengig av kompetanse
 • et inspirerende, internasjonalt og hyggelig arbeidsmiljø og samarbeid med svært kompetente og motiverte forsker
 • en arbeidsplass i nye kontorlokaler
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev, inkludert din interesse for denne stillingen, en gjennomgang av relevant arbeidserfaring og interesser, og en beskrivelse av hvordan denne stillingen vil passe deg og dine karriereutviklingsmål.
 • CV
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, forhold til kandidat, e-post og telefonnummer).

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

For utenlandske søkere anbefales det å legge ved en forklaring på universitetets klassifiseringssystem. Husk at alle dokumentene skal være på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader med manglende dokumenter vil ikke bli vurdert nærmere.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet , vennligst kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon 22854272, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS