Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator (rådgiver) i 50% stilling ved Senter for biohybridteknologi

Søknadsfrist: 10.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag søker administrativ koordinator i 50% stilling ved Senter for biohybridteknologi. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen er knyttet til en midlertidig senterfinansering med varighet ut 2027.

Senter for biohybridteknologi.er et senter for fremragende forskning ved Institutt for medisinske basalfag, med grunnfinansiering fra Norges forskningsråd. Senterets aktivitet er basert i Oslo (Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus) med samarbeidspartnere i utlandet.

Senterets vitenskapelige mål er å utvikle Organ-on-a-chip teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer. Senteret er tverrfaglig og består av rundt 45 forskere innenfor biologi, medisin, kjemi, fysikk og informatikk.

Administrativ koordinator er en sentral administrativ støttefunksjon for senteret og vil i samråd med senterledelsen ivareta den daglige driften av senteret. Stillingen rapporterer til senterleder.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta daglig administrativ drift av senterets universitetsvirksomhet
 • Iverksette beslutninger fattet av senterledelsen og ledergruppen
 • Oppfølging av senterets økonomi i samarbeid med instituttets økonomiseksjon, inkludert godkjenning av bestillinger og fakturaer
 • Bistå senterleder i rekrutteringsarbeid, personaloppfølging og mottak av nyansatte og gjesteforskere
 • Være bindeledd mellom senteret og samarbeidspartnere angående administrative spørsmål
 • Planlegging og gjennomføring av senterets nasjonale og internasjonale møter, seminarer og arrangementer
 • Kommunikasjonsarbeid og nettredaktøransvar for senterets digitale kanaler
 • Formidle senterets aktivitet, herunder koordinere arbeidet med senterets årsrapporter
 • Koordinere og bistå ved søknads- og driftsfase av senterets eksternfinansierte prosjekter
 • Kontaktpunkt for ansatte i senteret

Andre administrative oppgaver vil kunne tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende bachelornivå innenfor ett eller flere av fagområdene økonomi, administrasjon eller ledelse. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Dokumentert erfaring fra stillingens oppgaveportefølje, primært fra universitets- og/eller sykehussektoren, herunder god kjennskap til forskningsadministrasjon inkludert utforming av prosjektsøknader og finansieringskilder.
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk
 • Erfaring med søknadsskriving og prosjektoppfølging.
 • Erfaring med drift og vedlikehold av nettsider.

Ønskelig kompetanse/erfaring

Administrativ koordinator er en sentral støttestilling for senterleder og de øvrige forskerne ved senteret. For å kunne imøtekomme forskermiljøets behov på en best mulig måte vil forskningsbakgrunn i tillegg til administrativ kompetanse være en fordel. Vitenskapelig utdannelse på PhD nivå i ett av senterets fagområder i tillegg til relevant arbeidserfaring vil derfor kunne kompensere for det administrative utdanningskravet. Erfaring innen samarbeid med næringslivet vil telle positivt.

Det er ønskelig med kjennskap til relevant lovverk og reguleringer innen personal, økonomi og forskningsadministrasjon i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Vi søker en strukturert, selvstendig, løsningsorientert og serviceinnstilt medarbeider med god gjennomføringskraft, som gjennom faglig bakgrunn og erfaring kan bidra til utvikling og administrativ drift av senteret og til et godt arbeidsmiljø. Du er initiativrik, nøyaktig og tåler periodevist høyt arbeidspress og pågang fra ulike kanter. Du er utadrettet og omgjengelig, setter deg raskt inn i nye oppgaver og kan navigere i store mengder informasjon. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 584 700 og kr 648 700, avhengig av kompetanse og ev ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsnivå vurderes.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS