Ledig stilling ved Statped

Vikariat som rådgiver i fagavdeling tegnspråk Oslo skoleåret 2020/21

Søknadsfrist: 01.03.2020

Vil du være med på å gi tegnspråklige elever et godt tegnspråklig læringsmiljø? Vi søker etter en medarbeider med undervisnings- og tegnspråkkompetanse!

I fagavdeling tegnspråk ligger deltidsopplæringen i Oslo som tar imot elever fra hele region sørøst for å få opplæring i et tegnspråklig miljø inntil 12 uker i løpet av skoleåret j.f. §§2-6 og/eller 5-1. I tillegg til dette får elevene tilbud om ukentlig fjernundervisning i tegnspråk.

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av deltidsopplæring
 • Fjernundervisning i tegnspråk
 • Tett samarbeid med elevenes bostedsskoler
 • Være en aktiv bidragsyter i nettverksarbeid for lærere samt holde kurs i tegnspråk for lærere
 • Inngå årlige samarbeidsavtaler med elevenes bostedsskoler
 • Bidra i arbeid med tildelte oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • Evne til selvledelse
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Vilje til å drive nettverksbygging
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Kan ta initiativ til utvikling, og tåle stort arbeidspress i perioder
 • Bidra til en delingskultur
 • Være åpen for utvikling og nye arbeidsformer
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Fleksibel

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning, Høgskoleutdanning, fortrinnsvis lærerutdanning for barnehage og grunnopplæringenfortrinnsvis lærerutdanning.. Annen relevant utdanning kan vurderes ved behov.
 • For stilling som lærer i deltidsopplæringen gjelder kompetansekravene i henhold til opplæringsloven med forskrift.
 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 – 60 studiepoeng og/eller tegnspråk som førstespråk.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse
 • Erfaring fra/med å undervise i norsk tegnspråk (i barnehage, skole og/eller annet arbeid på det tegnspråkfaglige området)
 • Personlig egnet
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) ltr. 50-65 (kr. 449 300-583 900 brutto per år).
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinfo

 • Delprosjektleder Fagavdeling tegnspråk, Oslo: Aina Therese Fossum, [email protected], Tlf. 402 03 313

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat med fleksibel oppstart frå d.d. - august 2021
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Antall stillinger: 1
 • Arbeidssted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Fagavdeling tegnspråk oppfordrer særlig kandidater med tegnspråk som morsmål om å søke på stillingene.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen