Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i (kompotasjonell) semantikk

Søknadsfrist: 10.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Stipendiatstillingen er finansiert av Norges Forskningsråd og er knyttet til prosjektet Universal Natural Language Understanding. Målet til prosjektet er å lage semantiske representasjoner i form av diskursrepresentasjonsstrukturer (DRSer) fra syntakstrær i Universal Dependencies-formalismen, gjennom å bruke både regelbaserte teknikker fra Glue-semantikk og (nevrale) maskinglæringsmetoder i en prosess som normaliserer syntakstrærne, omskriver nodene som lambdauttrykk på en grovkornet, språkuavhengig måte og komponerer dem. I tillegg vil prosjektet gjøre språkspesifikk berikelse av de resulterende semantiske representasjonene basert på leksikalske ressurser for norsk. Søkere som ønsker å vite mer om prosjektet bes kontakte prosjekleder professor Dag Haug.

Postdoktoren vil være en del av prosjektets kjernegruppe sammen med en PhD-stipendiat, en programmerer og prosjektlederen. Kandidaten er forventet å bidra til å utvikle prosjektets system og å utføre forskning nært tilknyttet hovedprosjektet. Det er essensielt for prosjektet at gruppa som helhet har kompetanse både innen teoretiske og komputasjonelle tilnærminger til semantikk.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. I stillingen inngår en 10 % undervisnings- og administrasjonsandel.

Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor teoretisk eller komputasjonell lingvistikk
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til hovedprosjektet
 • behovet for å etablere en prosjektgruppe med komplementære ferdigheter
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste
 • en forskningsbeskrivelse som skisserer kandidatens tidligere prestasjoner og framtidige mål for forskningskarrieren og viser hvordan kandidaten passer inn i prosjektet.
 • et publikasjonseksempel (f.eks. en artikkel eller et kapittel fra avhandlingen)
 • Kodeeksempler/lenke til github-repo

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen