Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen klinisk ernæring

Søknadsfrist: 30.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

En Postdoktor stilling innen klinisk ernæring for 3 år er ledig ved avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag.

Mer om stillingen

Stillingen er knyttet til prosjektet «Effekter av vekt og amming (EVA-studien)» og finansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom Avd. for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, OUS og Nasjonal kompetansetjeneste for amming, FOU, Kvinneklinikken, OUS. Hovedformålet med prosjektet er å undersøke effekter av amming og vektreduksjon på risikofaktorer for hjerte-karsykdom hos kvinner etter fødsel. Prosjektet startet i 2018 og inklusjon av deltakere fullføres i 2021. Datainnsamling finner sted ved Domus Medica, Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Koordinere og gjennomføre datainnsamling, dataanalyse og publisering
 • Noe laboratoriearbeid
 • Delta i fagutvikling og kunnskapsformidling innenfor aktuelle tema
 • Aktiv deltakelse på prosjektmøter

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor klinisk ernæring. Annen relevant bakgrunn kan vurderes. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Det er ønskelig at kandidaten har tidligere erfaring med antropometriske målinger, individuell kostveiledning samt erfaring fra kliniske studier og vitenskapelig veiledning.
 • Tidligere vitenskapelige publikasjoner eller manuskripter innen ernæringsforskning vektlegges.
 • Søkeren må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) samt engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Nysgjerrig, samarbeidsvillig, kreativ, lojal, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på.
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendig, men trives med å arbeide i et team og inneha gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 534 400 til kr. 615 800 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ingen kan være tilsatt mer enn en postdoktor periode ved UiO.

Ingen kan være tilsatt mer enn en postdoktor periode med finansiering fra Norges forskningsråd (NFR).

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS