Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor (Det norske institutt i Roma)

Søknadsfrist: 01.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det norske institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innen Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst og kulturtradisjon, særlig den antikke og den europeiske som er grunnlagt på denne, samt språk, kultur og samfunnsforhold frem til i dag. Instituttet eies av Universitetet i Oslo, og skal være et brohode for de relevante fagmiljøer i Norge og bistå forskere og studenter fra samtlige norske universiteter, særlig innenfor humanistiske fag.

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Det norske institutt i Roma (DNIR), Universitetet i Oslo.

Stillingen er finansiert av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup.

Stillingen retter seg mot søkere fra fagområder som arkeologi, historie, kunsthistorie, idéhistorie, teologi og liknende historiske disipliner. Søkere må presentere et originalt forskningsprosjekt av høy kvalitet som skal gjennomføres i ansettelsesperioden. Det foreslåtte forskningsprosjektet må være knyttet til tema(er) med en uttalt relevans for Roma og Italia. Vitenskapshistoriske prosjekter eller prosjekter om historiske forbindelser mellom Roma/Italia og Norge ønskes særlig velkommen. Den som tilsettes i stillingen vil involveres i undervisningen på emnet ROMA2020 Roma sted og symbol, og dessuten ha et særlig ansvar for formidling av DNIRs tidligere og pågående forskning.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 2,2 år. Arbeidssted er Roma. I stillingen inngår en 10 % undervisnings- og formidlingsandel.

Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet.

Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor fagområdene nevnt ovenfor.
 • et foreslått, originalt forskningsprosjekt av høy kvalitet med relevans for Roma og Italia, gjerne knyttet forbindelser mellom Roma og Norge eller nåværende og tidligere forskning ved DNIR
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk/skandinavisk. Kunnskaper i italiensk er en fordel
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • evne til forskningsformidling på et lett forståelig språk (norsk/skandinavisk og engelsk)
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse på ca. 3-5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
 • idéskisse på ca. 1-2 sider for formidling av egen eller instituttets forskning: form, medium og innhold

Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling og eventuelle andre vitenskapelige arbeider vil eventuelt etterspørres senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS