Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor - Avdeling for pedodonti og atferdsfag

Søknadsfrist: 02.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer.


Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger, spesialiseter og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten.


Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. 


Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året.


Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Avdeling for pedodonti og atferdsfag har ledig stilling som postdoktor for en periode på 2 år i full stilling eller 4 år i halv stilling innen atferdsfag.

Avdeling for pedodonti og atferdsfag anmoder om kunngjøring av ledig stilling som postdoktor. Stillingen skal lyses ut for en periode på 2 år/alternativt 4 år i 50% stilling. Stillingen finansieres via KD midler.

Mer om stillingen

Målet med dette prosjektet er å evaluere nytten av to metoder for tannlegeadministrert behandling av tannbehandlingsangst i allmennpraksis. De to manualiserte metodene er (i) kognitiv atferdsterapi og (ii) premedikasjon med Midazolam i kombinasjon med kommunikasjonsmetoden "Four Habits Model. Metodene administrert av en tannlege er testet ut i en RCT studie. Resultater fra denne studien har gitt gode behandlingseffekter og er publisert i 3 artikler.

I postdoktor prosjektet skal metodene testes en multisenter RCT studie med flere tannleger og på flere tannklinikker.

Den best kvalifiserte kandidaten vil jobbe i en ambisiøs tverrfaglig forskningsgruppe ledet av professor Tiril Willumsen.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet
 • For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her - Utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT. Vennligst legg ved dette.
 • Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og solid relevant klinisk praksis
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper.
 • Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatene.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet, selvstendig og i samarbeid er en forutsetning
 • Ved vurderingen blir det lagt vekt på søkerens faglige kvalifikasjoner, kvaliteten på prosjektet og relevansen, personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden og dessuten søkerens generelle samarbeids-, formidlings- , og kommunikasjonsevner.
 • Undervisningsspråket og språket i møte med pasienter er vanligvis norsk.

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et faglig sterkt, hyggelig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr 575 400 til kr 657 300 per år, avhengig av kompetanse
 • God anledning til publisering av vitenskaplige tidsskrifter
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • eventuelt prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan (maks 3 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • En kopi av doktoravhandlingen. Hvis du er nær ved å levere, eller nylig har levert avhandlingen, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført doktorgrad må framvises før tiltredelse i stillingen.

 • publikasjonsliste

 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjeneste

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS