Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Phd-stilling innen samfunnsernæring og systemtenkning

Søknadsfrist: 30.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

En PhD-stiling for 3 år er ledig ved Avdeling for ernæringsvitenskap. Stillingen er knyttet til prosjektet «Applying a system dynamics lens to adoption, implementation and impact of school based primary prevention for health behaviour change» som er finansiert av Kreftforeningen. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen samfunnsernæring i et stimulerende akademisk miljø.

Kreft er en ikke-smittsom sykdom som kan forbygges gjennom sunne helsevaner som etableres tidlig. Skolen har et potensiale for å fremme sunne helsevaner gjennom strukturelle og pedagogiske tiltak. Forskning så langt har fokusert mest på effekt av pedagogiske tiltak rettet mot elevene. I dette prosjektet setter vi fokus på skolen som et system og undersøker hva som påvirker bestemmelsen om å ta i bruk et tiltak, gjennomføringen av det og hva som kan styrke og svekke effekter av tiltaket på elevenes vaner. Vi vil bruke Skolefruktordningen som case når vi undersøker dette.

Mer om stillingen

PhD-kandidaten på prosjektet skal utvikle tre system modeller basert på litteratur, kvalitativ forskning med målgruppen (gjort av forsker på prosjektet) og gruppemodellering workshoper. Modellene vil brukes til å beskrive prosessene som driver henholdsvis det å ta i bruk (adoption), gjennomføre (implementation) og påvirke elevenes vaner (impact).

Kandidatene vil bli tilknyttet forskningsgruppen for samfunnsernæring ved avdeling for ernæringsvitenskap. Formålet med samfunnsernæring er å fremme god helse gjennom primær forebygging av ernæringsrelatert sykdom i befolkningen. Fokuset for samfunnsernæringsgruppen er å forstå hvilke faktorer som påvirker befolkningens spisevaner, samt å utvikle og evaluere intervensjoner for å fremme sunne spisevaner. Det legges særlig vekt på å forstå og utjevne sosiale forskjeller i spisevaner, og å etablere sunne spisevaner tidlig i livsløpet.

Kandidaten vil inngå i en større prosjektgruppe og jobbe tett sammen med en kvalitativ forsker med implementeringskunnskap, forskere i samfunnsernæring, system dynamikk og barnekreft, samt Skolefrukt og Oslo kommune. Det er i tillegg knyttet en brukergruppe og en ekspertgruppe med internasjonale forsker til prosjektet.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Den utlyste PhD-stillingen er tverrfaglig med både system dynamikk og implementering applisert på en ernæringsintervensjon
 • Søker må ha bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor system dynamikk eller tilsvarende kvalifikasjoner (120 studiepoeng) og minimumskarakter B (ECTS karakterskala). Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • Tidligere erfaring med temaene helsefremmende arbeid/tiltak i skolen, ernæring og/eller frukt & grønnsaker vil være positivt.
 • Kunnskap om implementeringsforskning vil være positivt.
 • Gode norskkunnskaper (kunne lese og forstå norsk), da en del av bakgrunnsinformasjonen og dataene som samles inn i prosjektet vil være på norsk.
 • Gode engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig)

Personlige egenskaper

Vi søker en person som

 • Har ønske om å jobbe som del av et ambisiøst, tverrfaglig forskerteam
 • Kan jobbe systematisk og selvstendig
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er initiativrik
 • Har gode analytiske og problemløsende evner

Vi tilbyr

 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn fra kr. 491 200 til 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester, fullstendig publikasjonsliste.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du her.

Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS