Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD stilling innen ernæring og bærekraft

Søknadsfrist: 02.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 360 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

En PhD-stilling for 3 år er ledig ved avdeling for ernæringsvitenskap. Stillingen er knyttet til det NFR finansierte prosjektet NOR-Eden. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og dagens matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. I NOR-Eden prosjektet skal vi undersøke hvordan vi kan sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljøavtrykk som er bærekraftig over tid, samtidig som vi tar hensyn til norsk matproduksjon og matkultur.

Vi er godt i gang med å etablere en database med informasjon om forskjellig klima- og miljøindikatorer som f.eks. klimagassutslipp, vann- og landforbruk. Databasen skal integreres i en eksisterende infrastruktur (kostberegningsprogram) som allerede inneholder informasjon om mat og næringsstoffer.

Mer om stillingen

PhD-kandidaten på prosjektet skal basert på kunnskap om norske kostholdsvaner fra de nasjonale kostholdsundersøkelser, klima- og miljøindikatorene, norsk matkultur og matproduksjon komme frem et optimalt kosthold, som er bra for både helsa og gir et klima- og miljøavtrykk som er bærekraftig over tid. Dette vil blant annet kreve bruke av forskjellige statistiske verktøy (f.eks. «mathematical optimization»). Kandidaten vil jobbe tett sammen med statistikere på dette, men må syns det er spennende å jobbe med store datasett og statistikk.

Kandidaten vil bli tilknyttet seksjon for ernæringsepidemiologi ved avdeling for ernæringsvitenskap. Seksjon for ernæringsepidemiologi arbeider blant annet med utvikling av kostholdsmetodikk, kosthold i forskjellige befolkningsgruppe, matvarenes sammensetning og matvarenes rolle i kostholdet, samt sammenhengen mellom kosthold og helse.

Kandidaten vil inngå i en større prosjektgruppe tilknyttet NOR-Eden prosjektet og jobbe tett sammen med forskere fra seksjon for ernæringsepidemiologi, avdeling for biostatistikk og samarbeidspartnere på prosjektet fra NIBIO, CICERO (Senter for klimaforskning) og FHI.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Den utlyste PhD stilling er tverrfaglig med både ernæring og statistikk som hovedtemaer.
 • Søker må ha bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor ernæring, ernæringsepidemiologi, folkehelse, statistikk (120 studiepoeng) og minimumskarakter B (ECTS karakterskala). Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendig, men må trives med å arbeide i et team og inneha gode samarbeidsevner.
 • Tidligere erfaring med bruk av R eller matlab, samt tidligere erfaring med å jobbe med større datasett vektlegges
 • Tidligere og relevante vitenskapelig publikasjon eller manuskripter vektlegges.
 • Gode norsk kunnskaper (kunne lese og forstå norsk), da kostholdsdataene og kostberegningsprogrammet som skal anvendes bare finnes på norsk.
 • Gode engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig).

Personlige egenskaper

Vi ser etter motiverte individer som har personlige forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet.

Vi søker en person som

 • Kan jobbe systematisk og selvstendig
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er initiativrik
 • Har gode analytiske og problemløsende evner
 • Har ønske om å jobbe som del av et ambisiøst, tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Lønn fra kr. 491 200 til 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester, fullstendig publikasjonsliste.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS