Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD innen klinisk og molekylær ernæring

Søknadsfrist: 05.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Avdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3-4 år innen molekylær medisin.

Stillingen er tilknyttet prosjektet «Dietary restriction of sulfur amino acids and body composition» og er en del av et EU-samarbeidsprosjekt (JPI HDHL).

Forskning gjennom det siste tiåret indikerer at metionin og cystein, to aminosyrer utbredt i animalsk mat, spiller en rolle i utviklingen av overvekt, fedme og relaterte metabolske lidelser. Dyrestudier viser konsekvent at reduksjon av disse aminosyrene i kosten reduserer kroppsfett og forbedrer metabolsk helse. I dette prosjektet skal vi undersøke om de samme helsegevinstene kan oppnås i mennesker.

Prosjektet involverer en human intervensjonsstudie med det formål å undersøke om en plantebasert diett med redusert innhold av metionin og cystein er gunstig for kroppssammensetning, vektkontroll og energimetabolisme i mennesker med overvekt og fedme. Dette spennende prosjektet har translasjonelt potensial som vil bidra med viktig innsikt i feltet som vi planlegger å publisere i fremtredende vitenskapelige tidsskrift.

Mer om stillingen

PhD-studenten vil ha følgende oppgaver:

 • Planlegging og implementering av en intervensjonsstudie
 • Rekrutterine, invitere og screene deltakere
 • Innsamling, håndtering og analyse av biologisk materiale (hovedsakelig blodprøver og fettbiopsier), inklusive nødvendig laboratoriearbeid
 • Bearbeide data og skrive sammen en PhD
 • Delta i undervisning av studenter innen ernæring, medisin og odontologi
 • Kontakt og samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere

Prosjektperioden varer i opptil 4 år med 3 år avsatt til forskerutdanning. Stillingen omfatter pliktarbeid tilsvarende 25 % knyttet til undervisning, veiledning og vitenskapelig assistanse.

PhD-stipendiaten må ta del i fakultetets PhD-program og det forventes at kandidaten fullfører prosjektet i den avsatte tidsperioden. Hovedformålet med stillingen er forskerutdanning som vil ende i graden PhD.

Søker må sammen med veileder ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden om opptak til fakultetets PhD-program. For mer informasjon se https://www.med.uio.no/forskning/phd

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må fortrinnsvis være utdannet cand. med (lege) eller ha mastergrad eller tilsvarende innen ernæring. Mastergrad innen andre relevante fagområder kan også vurderes.
 • Kandidater med erfaring og/eller interesse for kliniske studier innen ernæring og metabolisme oppfordres til å søke
 • Erfaring med lab-arbeid er ønskelig
 • Flytende muntlig og skriftlig engelsk og norsk (eventuelt et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • Ansvarlig, nøyaktig og selvstendig
 • Motivasjon og interesse for forskning
 • Organisert og effektiv
 • Må kunne arbeide i tverrfaglige team
 • Engasjert, ambisiøs og arbeidsom

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479 600 -532 300 avhengig av kompetanse i stilling som PhD stipendiat
 • Dedikert veiledning i translasjonell forskning.
 • Et vennlig, profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø.
 • Tilgang til et nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen