Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat - Institutt for medier og kommunikasjon

Søknadsfrist: 30.11.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne media og deres plass i samfunnet. IMK har rundt 50 ansatte, av disse er 10-12 doktorgradskandidater og postdoktorer. Instituttet har nærmere 500 aktive studenter på ulike nivå. IMK tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medier og kommunikasjon, i tillegg til mastergrader i medievitenskap, journalistikk, Political Communication og Screen Cultures. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra humaniora og samfunnsvitenskap. Fagmiljøet ved instituttet er flere år på rad rangert blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).

En stilling som PhD-stipendiat (SKO 1017) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

IMK er et tverrfaglig institutt, hvor samfunnsvitenskapelige, humanistiske og teknologiske perspektiver på medier og kommunikasjon inngår.

Stipendiatens prosjekt skal være nyskapende og ha relevans for forskningen som foregår ved IMK innenfor området «Barn, unge og medier».

Forskningsområdet forstås svært bredt og er åpent for både samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger.

Relevante forskningsområder inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Mediebruk og medieeffekter
 • Digitale rettigheter og demokratiske deltakelser
 • Medier, medieteknologi og medieinnhold for eller produsert av barn og unge
 • Mediepanikk og samfunnsmessige bekymringer for hvordan mediene kan påvirke på barn og unge
 • Digital risiko, slik som digital mobbing, sexting, personvern, hatytringer og kommersielt press
 • Nasjonal og internasjonal mediepolitikk og regulering av medier som berører barn og unges liv
 • Globalisering, teknologisk innovasjon og plattformisering
 • Digitalt foreldreskap
 • Digital kompetanse

Søkere oppfordres til å ta kontakt med det aktuelle fagmiljøet for mer informasjon.

Tilsettingen av kandidaten gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Ph.d.-stipendiaten vil bli en del av et større tverrfaglig internasjonalt forskningsmiljø ved IMK, og med mulighet for å delta i større internasjonale samarbeidsprosjekter.

Kandidaten som tilsettes vil søke opptak til forskerutdanning- PhD-utdanning ved Humanistisk fakultet, UiO.

Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden PhD.

Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen medier og kommunikasjon eller annet relevant fagområde.
 • Avsluttende grad skal være oppnådd - sensur skal foreligge ved søknadsfrist.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet og norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

I evalueringen av søknadene vil følgende bli vektlagt:

 • Prosjektets originalitet, kvalitet og relevans for forskningen som foregår ved IMK veies tyngst.
 • De akademiske og personlige kvalifikasjonene til søkeren for å fullføre prosjektet på normert tid.
 • Resultater fra mastergraden og masteroppgaven.
 • God kjennskap til teorier og metoder innenfor det relevante forskningsfeltet.
 • Ambisjoner om å drive forskning på høyt nivå.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner.
 • Ønske om å knytte seg til forskningsnettverkene ved IMK.
 • Publiseringer i tidsskrift eller ved konferanser.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen.
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker).
 • Vitnemål fra mastergrad, samt karakterutskrift for bachelorgrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet.
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse), inkludert fremdriftsplan.
 • Masteroppgaven (digital).
 • dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements
 • Liste med 2-3 referansepersoner (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer).

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Øvrige diplomer, vitnemål og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS