Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

UX-designere

Søknadsfrist: 14.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingene

Webseksjonen er universitetets kompetansesenter for webteknologi og brukervennlighet. Seksjonen tilbyr en rekke tjenester, deriblant webpubliseringssystemet Vortex, Nettskjema, rådgivning innen brukeropplevelse (UX), utvikling av mobilapper, nettsteder for universitet- og høyskolesektoren og studentportalen Mine studier.

Vi har nå to ledige stillinger. En fast stilling og et engasjement (1 år) som UX-designer i Gruppe for brukeropplevelse (UX) i Webseksjonen.

Vi søker deg med et sterkt faglig engasjement for design av løsninger forankret i reelle brukerbehov, og som ønsker å bidra til moderne og brukervennlige nettløsninger og mobilapplikasjoner for universitetets studenter og ansatte.

Som UX-designer i UX-gruppa vil du jobbe i team sammen med andre UX-designere, front-end programmerere, grafiske designere og innholdseksperter.

Vi er på jakt etter deg som har kompetanse på

 • Innsamling og analyse av brukerinnsikt
 • Utarbeidelse av grove funksjonelle skisser (wireframes) og produksjonsklare designskisser
 • Utarbeidelse av informasjonsarkitektur
 • Evaluering av brukervennlighet
 • Universell utforming av digitale løsninger
 • Erfaring med designverktøy som Figma, Sketch o.l.

I tillegg er det en fordel om du har noe erfaring og kunnskap om grensesnittprogrammering og om hvordan du best utformer brukervennlig innhold på nett.

Personlige egenskaper

 • Service- og løsningsorientert holdning
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Du må ha relevant utdanning på minimum bachelorgradsnivå. Erfaring og kunnskap innen fagfeltet kan veie opp for utdanningskravet.

Nyutdannede oppfordres til å søke

Vi tilbyr

 • Lønn som 1087 overingeniør, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 474 500 og kr 618 600, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • arbeidsprøver/portefølje som viser relevant designarbeid du har gjort (gjerne fra studiene dine hvis du er nyutdannet)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS