Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Samlingsforvalter for våtsamlingene

Søknadsfrist: 01.03.2024

Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM) er en del av Universitetet i Oslo og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen i Oslo sentrum. Vi har også samlingsmagasiner på Økern. Våre hovedoppgaver er forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap. Våre vitenskapelige samlinger inneholder over 6 millioner gjenstander, noe som gjør dem til de største naturhistoriske samlingene i Norge. Deler av samlingene er utstilt for allmennheten i våre zoologiske og geologiske utstillinger og i Botanisk hage.

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum søker Samlingsforvalter for våtsamlingene

Om stillingen

Naturhistorisk museum søker etter en ny entusiastisk samlingsmedarbeider til en fast stilling ved Seksjon for konservering og forskningsteknikk (SKF). Vi ser etter deg som kan arbeide med bevaring av museets våtkonserverte samlinger. Stillingen inngår i en teknikergruppe med ti andre samlingsteknikere i de zoologiske samlingene.

Museet har cirka 6 millioner naturhistoriske objekter fordelt på 15 hovedsamlinger innen levende planter, botanikk, mykologi, zoologi, paleontologi og geologi. Samlingene består av både fysiske objekter og tilhørende digitale data og dokumenterer jordas og Norges biologiske og geologiske mangfold.

Omkring 1 million av objektene er våtkonservert i etanol, og består i hovedsak av forskjellige zoologiske organismegrupper, alt fra vertebrater til krepsdyr og insekter. Samlingsforvalteren vil få et spesielt ansvar for de våtkonserverte vertebratene, men kan også tillegges oppgaver i de øvrige samlingene.

Samlingsforvaltningen ved NHM skal ha høy internasjonal standard. For at samlingene skal beholde sin verdi og sitt potensiale må de fysisk vedlikeholdes samt digitalt tilgjengeliggjøres. Vi søker derfor etter en dyktig medarbeider som også kan arbeide i digitale fagsystemer (databaser).

Arbeidsoppgaver

 • Konservering av materiale tilknyttet museets våtsamlinger.
 • Daglig drift innen samlingsforvaltning (blant annet mottak, registrering, utlån og opplæring).
 • Digitalisering, fotografering og preparering av samlingsmateriale.
 • Forebyggende bevaring og tilstandsvurdering av samlinger.
 • Utforme, dokumentere og formidle arbeidsprosedyrer (Best Practice manualer).
 • Prosjektledelse og arbeidsledelse.

Det er forventet at den aktuelle kandidaten holder seg oppdatert innen teknikker, materialkunnskap og prosedyrer og kan videreformidle denne kunnskapen. Arbeidet med samlingene innebærer manuelt arbeid og enkelte tunge løft. Etter behov kan stillingen også tillegges andre arbeidsoppgaver innen museets samlingsforvaltning.

Kvalifikasjonskrav 

Kandidaten må ha:

 • utdanning innen konservering av naturvitenskapelige samlinger, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • dokumentert arbeidserfaring innen konservering av våtpreparert samlingsmateriale
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er ønskelig at kandidaten har:

 • kunnskap i biologi/zoologi; artsbestemmelse, systematikk, taxonomi
 • dokumentert arbeidserfaring i musealt samlingsarbeid
 • dokumentert erfaring i bruk av databaser og digitalisering av samlinger
 • erfaring i å utforme, dokumentere og formidle arbeidsprosedyrer
 • kunnskap innen materialkjemi, HMS og skadedyrkontroll (IPM)
 • erfaring innen prosjektledelse

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt, og vi søker en person som:

 • liker å jobbe sammen med andre og lede andre personer for å nå et felles mål
 • har evne til å arbeide selvstendig og trives med selvstendige utviklingsoppgaver
 • har evne til å fungere godt i samarbeid på tvers av fagretninger
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er strukturert og systematisk
 • er initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 584 500–624 500, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • et spennende og hyggelig arbeidsmiljø med god mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • gode muligheter for kompetanseutvikling og nettverksbygging
 • fleksibel arbeidstid og attraktive velferdsgoder for ansatte ved UiO 
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med informasjon om motivasjon for å søke stilingen, beskrivelse av bakgrunn og interesser
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring, med vekt på relevant erfaring knyttet til stillingen
 • kopier av vitnemål og attester
 • navn og kontaktinformasjon på minst to referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer), helst både overordnet og sidestilt referanse.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Liv Guro Kvernstuen (Gruppeleder), +47 95126261, livgkv@nhm.uio.no
 • Jon Lønnve (Seksjonsleder), +47 47805076, jon.lonnve@nhm.uio.no
 • David Ulleland (HR-rådgiver), david.ulleland@nhm.uio.no
Powered by Labrador CMS