Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør ved Avdeling for mikrobiologi med oppgaver innen e-læring

Søknadsfrist: 09.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden en ettårig 20% ledig stilling som overingeniør SKO1087 ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for mikrobiologi.

Den utlyste stillingen vil være knyttet til avdelingens arbeid med undervisning av studenter i medisinsk mikrobiologi ved Det medisinske fakultet, hovedsakelig digitalisering av undervisningsmateriell.

Avdeling for mikrobiologi er ansvarlig for undervisning av lavere og høyere grads studenter i mikrobiologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det er utstrakt samarbeid med kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Undervisningsteamet i medisinsk mikrobiologi ved Avdeling for mikrobiologi består av 10 lærere og den som ansettes i denne stillingen vil inkluderes i dette teamet. Undervisningsteamet har som mål å videreutvikle våre e-læringsportal for å øke studentenes læringsutbytte. Vi fikk tildelt midler i 2019-2022 til et e-læringsprosjekt for selvstudium i Medisinsk mikrobiologi (eMIK).

E-læringsprosjektet er orientert mot grunnutdanningen i medisin ved UiO i henhold til Oslo2014 rammen og er presentert på de medisinske fakultetenes felles e-læringsportal: http://elæringhelse.no.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og vedlikehold av e-læringsressurser her
 • Være kontaktperson for henvendelser om e-læringssidene
 • Presentasjon av ulike mikrobiologiske metoder, kursmateriell og bakgrunnsinformasjon på e-læringssidene
 • Oppfølging av studenter og teknisk/vitenskapelig personell som arbeider med digital tilrettelegging av stoff og publisering av e-læringsressursene
 • Selvstendig ansvar for opplæring, undervisning, formidling, design/gjennomføring av e-læringsmålene
 • Noe administrativt arbeid kan bli tillagt stillingen, som bestilling av utstyr, organisering av møter, kurs etc

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen mikrobiologi, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på engelsk og norsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med undervisning i medisinsk mikrobiologi og arbeid med formidling av e-læringsressurs vil bli vektlagt
 • God kjennskap til mikrobiologiske metoder vektlegges

Personlige egenskaper

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med studenter, leger og andre ansatte ved avdelingen.

Vi søker en motivert og dyktig medarbeider som:

 • er strukturert og ansvarlig
 • er nøyaktig og fleksibel
 • har stor arbeidskapasitet
 • arbeider godt både selvstendig og i team
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 544 400 og kr 593 500 , avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • deltakelse i et velfungerende, ambisiøst og internasjonalt forskningsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med evt. vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedr. stillingen:

Henvendelser vedr. søknadsregistrering og rekrutteringsprosess: HR-rådgiver Erlend Huglen, tlf: 22844691, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS