Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør innen biokjemi

Søknadsfrist: 21.08.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet er landets største medisinske fakultet, og driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for medisinske basalfag har et ledig engasjement som laboratorieingeniør (80%) (SKO 1087) ved Avdeling for molekylærmedisin. Arbeidsoppgavene for laboratorieingeniøren er p.t. knyttet til forskningsgruppen for Vaskulær patofysiologi ved Seksjon for biokjemi, som ledes av Professor Sandip Kanse. (Vaskulær patofysiologi - Institutt for medisinske basalfag (uio.no))

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til drift av laboratoriet og pågående forskningsprosjekter i Vaskulær patofysiologi-gruppen ved Seksjon for Biokjemi, IMB. Aktuelle arbeidsoppgaver inkluderer generelle molekylærbiologiske, cellbiologiske og biokjemiske metoder, plasmidrensing, kvantitativ PCR, posisjonsspesifikk mutagenese, kultivering av cellelinjer, immunfluorescencemikroskopi, immunpresipitering, samt rekombinant proteinekspresjon og proteinrensing (FPLC) fra bakterier og eukaryote celler. Arbeid med forsøksdyr, som blodprøvetaking, intravenøse injeksjoner og genotyping av mus, kan bli aktuelt. Laboratorieingeniøren vil også få ansvar for daglig drift av laboratoriet, ivaretakelse av HMS, bestilling og mottak av varer, vedlikehold av reagensarkiv, og bidra til gjennomføring av praktiske kurs for studenter.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre de aktuelle arbeidsoppgavene
 • Erfaring med flest mulig av forskningsmetodene beskrevet under «Arbeidsoppgaver» Tidligere erfaring som laboratorieingeniør innen forskning vektlegges
 • Evne til å skape et godt samarbeidsmiljø
 • Evne til å bygge nettverk i et internasjonalt forskningsmiljø
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å bidra til opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø, og tar HMS på alvor. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 553.500 og kr 604.400, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS