Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør i Zoologi

Søknadsfrist: 25.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) består av
Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinet på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitetet i Oslo. Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo, er det ledig et 24 måneders engasjement som forskningstekniker. Stillingen tilhører forskningsgruppen SERG (Sex and Evolution Research Group).

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til pågående prosjekter i forskningsgruppen, som blant annet dreier seg om betydningen av immungener (f.eks. hypervariable MHC gener) for makevalg og overlevelse hos spurvefugler.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil i hovedsak bestå av molekylærgenetiske labanalyser med påfølgende bioinformatikk, samt å bistå forskere og studenter med statistiske analyser og presentasjoner for publisering i vitenskapelige artikler og i populærvitenskapelige medier. Det vil også være aktuelt å delta på feltarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever høyere utdanning i zoologi (minimum mastergrad), og erfaring med moderne DNA analyser («high-throughput sequencing») og bioinformatiske analyser av store molekylære datasett. Spesifikk kompetanse på genotyping av hypervariable genkomplekser, som MHC, vil være en fordel. Praktisk erfaring med ornitologisk feltarbeid og kvalifikasjoner innen statistisk analyse, vitenskapelig publisering og populærvitenskapelig formidling er også ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • er engasjert og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • kan jobbe selvstendig, nøyaktig og har høy arbeidskapasitet
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • kommuniserer godt på norsk/nordiske språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør (stillingskode 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504 700 og kr 552 800, avhengig av kompetanse.
 • et hyggelig arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR-rådgiver Thomas Brånå: [email protected]

Søk på stillingen