Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør andrelinje brukerstøtte

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Hovedoppgaven dine vil være andrelinje brukerstøtte i helpdesken vår, med spesielt fokus på Tjenester for Sensitive Data (TSD). I tillegg til brukerstøtteoppgaver, vil du også jobbe med å forbedre overvåkning- og monitorering av TSD, koordinere mellom tjenesteeiere for TSD og helpdesk, samt gjennomføre opplæring av førstelinje og TSD-brukere, dokumentere driftsløsninger, utarbeide rutiner i helpdesk og håndtere driftshendelser.

Du får mye selvstendig ansvar og det er rom for å bidra med egne idéer og initiativ. Stillingen innebærer utstrakt kommunikasjon og samarbeid med driftsorganisasjonen vår. Solid IT-teknisk forståelse er viktig, men vi legger også vekt på at du er flink til å kommunisere og at du samarbeider godt med andre.

Stillingen utgjør en del av Gruppe for IT-support og driftssenter.

Tjenester for Sensitive Data ledes av Avdeling for IT i Forskning, men involverer mange av USITs virksomhets- og kompetanseområder. TSD er et tjenestetilbud til forskere ved UiO, UH-sektoren generelt, og en viktig leverandør av spesialtjenester til helsesektoren. TSD tilbyr tjenester for håndtering av sensitive data i tråd med gjeldende personvernlovgivning.Mer om TSD: https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/Mer om USIT: https://www.usit.uio.no/

Arbeidsoppgaver

 • Andrelinje brukerstøtte med hovedfokus på Tjenester for Sensitive Data (TSD)
 • Koordinering mellom tjenesteeiere, driftsorganisasjon og helpdesk
 • Opplæring av førstelinje og TSD-brukere
 • Etablering og oppfølging av rutiner i helpdesk
 • Dokumentasjon av driftsløsninger
 • Bidra til bedre monitorering og overvåkning av TSD

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum Bachelor innen IT. Relevant realkompetanse kan kompensere utdanningskravet
 • Script/programmeringskompetanse, fortrinnsvis Python og bash
 • Dokumentert erfaring med IT-brukerstøtte
 • Erfaring med utforming av dokumentasjon/brukerveiledninger
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg legger vi vekt på:

 • Kjennskap til UiOs organisasjon, IT-tjenester og infrastruktur
 • Kjennskap til Tjenester for Sensitive Data (TSD)
 • Kjennskap til systemer som håndterer provisjonering av brukerkontoer, som f.eks. Felles Studentsystem, Cerebrum og Active Directory
 • Kjennskap til forskningsmetodikk
 • Kjennskap til bruken av IT i akademia
 • Erfaring med feilsøking av IT-systemer
 • Generell nettverkskompetanse
 • God IT-sikkerhetsforståelse
 • Gode referanser

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt holdning

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen og karriereretning
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode velferdstilbud

Stillingen er fast og vil bli innplassert som overingeniør (kode 1087). Lønnspennet ved ansettelse vil være 542.400 – 640.200 avhengig av kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen