Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Frontend-utvikler - IT-avdelingen (USIT)

Søknadsfrist: 09.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IT-avdelingen på UiO er en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver. IT-avdelingen er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.


Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre forsknings- og UH-sektoren.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og loververk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Vil du være med å videreutvikle web-applikasjoner for forskningstunge miljøer?

Om stillingen

IT-avdelingen (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) leverer IT-tjenester og -forskningsinfrastrukturer til UiO og universitets- og høgskolesektoren i Norge. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer, med drøyt 350 ansatte, og arbeider med et bredt spekter av spennende, tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. I IT-avdelingen legger vi stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Vi søker nå en frontend-utvikler som ønsker å jobbe med moderne teknologi, i et smidig miljø uten rigide rammer, og hvor det er kort vei fra brukers behov og ønsker til koding. Stillingen er fast og plassert i underavdeling for IT i forskning, formidling og utdanning, i seksjon for datahåndtering. Seksjonen består at 12 personer som alle deltar i forskningsutviklingsprosjekter og hvor to av teamene utvikler web-applikasjoner for forskningstunge miljøer ved UiO og andre universiteter i Norge. Personen som blir ansatt vil inngå i disse teamene.

Les mer om IT-avdelingen på UiO

Se film om IT-avdelingen på ett minutt 

Arbeidsoppgaver

Personen vi ser for oss evner å sette seg inn i en kompleks arkitektur og raskt bidra med frontend-kode basert på de verktøyene og bibliotekene som teamene benytter. Applikasjonene som utvikles baserer seg på en trelagsarkitektur, REST-APIer, TypeScript på både front- og backend og PostgreSQL som databasemotor.

Hvem er du?

 • Høyere utdannelse på universitets- eller høgskolenivå. Minimum bachelor innen informatikk eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kunnskap om, og erfaring med, TypeScript/JavaScript, React, Redux, Node.js, GitHub.
 • Erfaring med Material UI, CSS, HTML og JSON.
 • God kjennskap til konteinerbaserte utviklingsmiljøer (Docker) og kontinuerlig utvikling (CI).
 • Kjennskap til universell utforming (UU), brukeropplevelser (UX) og brukergrensesnitt (UI) og hva de betyr i et utviklingsløp.

I tillegg legges det vekt på:

 • Erfaring med bruk av (relasjons)databaser.
 • Erfaring med drift av Linux-servere.
 • Erfaring med dokumentasjon av IT-baserte forskningstjenester.
 • Gode referanser.

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsevner i kontakt med studenter, forskere og kolleger.
 • God evne til å tilegne seg nye kunnskaper å sette seg inn i komplekse problemer.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.

Hvorfor jobbe med IT hos oss?

 • Et fremoverlent IT-miljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • En arbeidsplass med flere spennende brukermiljøer innen forskning og utdanning, der du kan lære og bygge kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Lønn som overingeniør (kode 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 615 700 og kr. 692 400, avhengig av kompetanse, utdanning og ansiennitet. Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef: Jarle Ebeling, e-post: jarle.ebeling@usit.uio.no, tlf: +47 22 85 28 41

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS