Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagansvarlig FDV - dokumentasjon

Søknadsfrist: 16.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Om stillingen

Har du interesse og erfaring med FDV- dokumentasjon og eiendomsforvaltning?

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av nærmere 100 eiendommer med et samlet areal på 473 000 m2. I tillegg til dette leies det inn 104 000m2 fra andre aktører. Bygningsporteføljen har stor variasjon fra noen av landets viktigeste kulturminner, best besøkte museer, undervisningsbygninger og topp moderne forskningsfasiliteter. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Stillingen som fagansvarlig FDV-dokumentasjon er del av vår fagseksjon, Bygningsteknikk, og rapporterer til seksjonsleder. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av bygningsdeler, utarbeidelse av tilstandsanalyser og flerårige vedlikeholdsplaner for UiOs eiendommer. Seksjonen utarbeider prosjektanvisninger og er faglig ansvarlig for rammeavtaler med rådgivere og entreprenører innenfor relevante områder. I seksjonen spiller vi på lag om å skape et støttende og inkluderende arbeidsmiljø - slik sikrer vi godt samarbeid og gode resultater.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du blant annet jobbe med

 • overordnet utvikling av FDV-dokumentasjon og teknisk tegningsarkiv
 • å videreutvikle system, strukturer, rutiner og prosjektanvisninger for FDV-dokumentasjon
 • som fagressurs og rådgiver for driftsorganisasjonen og prosjekter
 • å gi opplæring, informasjon og støtte til prosjektledere/prosjekter om av innsamling av FDV
 • systematisk komplettering og digitalisering av FDV-dokumentasjon
 • som fagansvarlig og fagressurs ved relevante anskaffelser og rammeavtaler

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter en person med:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde. Omfattende realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer deg som er nyutdannet til å søke.
 • Kompetanse eller erfaring fra bygg- og eiendomsforvaltning og håndtering av FDV-dokumentasjon.
 • Det forutsettes god digital kompetanse. Erfaring med bruk av FDV-system vektlegges positivt.
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig er et krav

Personlige egenskaper

Du kan arbeide selvstendig og målrettet med oppgaver på tvers av en stor organisasjon. Du må ha gode kommunikasjonsevner, og være en dialogorientert person som bidrar til et godt samarbeid. Du er flink til å tilnærme deg ulike problemstillinger og finner løsninger i samarbeid med andre. Videre er du systematisk og ryddig i ditt arbeid. Du er analytisk og opptatt av kvalitet.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Arbeid i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • Stillingen innplasseres i SKO 1087 Overingeniør i lønnsramme kr. 604 400 – 698 100 (ltr. 65-72).
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • Gode velferdsordninger, og mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev m/CV
 • Vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk gjennom vårt rekrutteringsverktøy Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Paul Martin Lello, tlf. 98234693

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS