Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Data scientist - utvikler, forskningsdata

Søknadsfrist: 12.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Universitetet i Oslo (UiO) søker "data scientists" som ønsker å jobbe tett på forskere som ønsker å utvikle og/eller benytte avanserte IT-verktøy til å hente ut, behandle og analysere forskjellige typer materiale.

Personene vi ser for oss evner å sette seg inn i komplekse forskningsspørsmål og komme med gode løsninger på hvordan forskere kan utnytte potensialet som ligger dataene deres, enten de må samles inn (høstes, skrapes), struktureres eller kombineres med andre data. Personer med godt grep om utviklerverktøy som Python, R og (No)SQL og kjennskap til maskinlæring og kunstig intelligens, inkludert avanserte statistiske metoder, etterspørres i stadig større grad av UiOs forskere, og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) bygger opp og utvider stadig den delen av sin virksomhet.

Det er snakk om to stillinger, en fast og en midlertidig (ett år), og begge er lagt til avdeling for IT i forskning ved USIT.

Den midlertidige stillingen vil ha mindre innslag av datadreven statsvitenskap og noe mer innslag av utvikling, drift og innføring av infrastruktur for internasjonale forsknings/eInfrastrukturprosjekt. For senioringeniør vil det også være aktuelt med ledelse av prosjekter.

Krav til de som ansettes

 • Høyere utdannelse på universitets- eller høgskolenivå på minimum master-nivå innen informatikk eller innen et fag med tungt innslag av informatikk, for eksempel datadreven statsvitenskap. For senioringeniør er kravet mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med Python eller R i jobbsammenheng
 • Programmeringserfaring
 • Over gjennomsnittlig god IT-kompetanse og erfaring med IT i jobbsammenheng eller gjennom forskning og studier
 • Evne til, samt glede ved, å undervise
 • Flytende norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

I tillegg legges det vekt på:

 • Egen forskererfaring eller relevant erfaring fra forskningsmiljøer
 • Erfaring med dokumentasjon av IT-baserte forskingstjenester
 • Erfaring fra datadreven statsvitenskap (eller tilsvarende) vil være svært positivt i vurderingen av søkere
 • Erfaring med bruk av relasjonsdatabaser
 • Gode referanser
 • Ph.D. vil være et konkurransefortrinn med tanke på evnen til undervisning ved et universitet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner i kontakt med studenter og forskere
 • God evne til å tilegne seg nye kunnskaper å sette seg inn i komplekse problemer
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på både norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn som overingeniør (kode 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 535 200 og kr 643 000 (lønnstrinn 60-70), avhengig av kompetanse og ansiennitet. Særlig kvalifiserte søkere vil kunne vurderes for senioringeniør (kode 1181) og innplasseres mellom 597 000 og 726 400 ltr (66-76).

Vennligst oppgi om det kun søkes på den faste stillingen.

Søknaden skal inneholde

 • Søknad
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS