LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent knyttet til klesforbruk og bærekraft - Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Søknadsfrist: 18.11.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforsking som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFO sitt arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Les mer om instituttet her: https://www.oslomet.no/om/sifo

Om stillingen

Ved SIFO er det ledig en midlertidig stilling som vitenskapelig assistent. Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste enkeltforskere og bistå inn i forskningsprosjekter. Du vil i første rekke bidra til instituttets arbeid på tekstil- og klesområdet. Klesforskningen på SIFO er drevet av et lite team som samarbeider tett med hverandre og andre forskere, organisasjoner og bedrifter i Norge og resten av verden.

Stillingen er organisatorisk plassert i forskningsgruppe Teknologi og bærekraft, men bistand på prosjekter i forskningsgruppe Forbrukerpolitikk og -økonomi må forventes.

Stillingen er et 2 års engasjement.

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være

 • Intervjuing
 • Transkribering
 • Bidra i analyse av data og litteratursøk
 • Oversettelser, korrekturlesing og formateringer
 • Bidra til skriving av rapporter og vitenskapelige artikler
 • Bidra til søknadsskriving
 • Andre forefallende oppgaver i SIFO-prosjekter

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Mastergrad eller tilsvarende
 • God kjennskap til bruk av ulike dataverktøy, blant annet word og excel, samt evne til å raskt sette seg inn i og ta i bruk nye verktøy og programmer
 • Meget gode kunnskaper, særlig i skriftlig, men også muntlig norsk og engelsk. Du må være i stand til å veksle mellom, og oversette mellom de to språkene

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra forskning
 • Bakgrunn i tekstil/klesproduksjon
 • Erfaring med bruk av statistiske verktøy som SPSS og referanseprogrammer, f.eks EndNote
 • Annen relevant erfaring
 • Kunnskap om andre språk

SIFOs forskning på feltet omfatter en lang rekke ulike metoder og problemstillinger og omfatter natur, kultur og samfunnsfaglige innfallsvinkler, ofte sett i sammenheng. Felles for forskningen er at den er rettet mot det materielle og praksisene. Vi arbeider mest med miljøpolitiske spørsmål, men også demokrati, integrering, likestilling og helse. Problemstillingene vi arbeider med er sammensatte. Det gjør at flere akademiske bakgrunner er relevante for denne stillingen. Interessen for- og ønsket om å arbeide med forskning knyttet til klesforbruk er derfor viktigere enn hvilken akademisk disiplin du har bakgrunn fra.

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som er interessert i klesforskning i bred forstand og som har interesse for, og helst også noe kunnskap om klær og tekstiler Det er viktig for oss at du ønsker å arbeide med forbrukets materielle, faktiske og politiske dimensjoner. Videre er det også viktig at du samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjekter. Du evner også å arbeide godt både selvstendig og i team, er strukturert og resultatorientert, samt utadvendt med gode kommunikasjons- og formidlingsevner.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • en stilling som kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler
 • et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Søknad

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter

 • CV, vitnemål og attester
 • Masteroppgaven din

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen»

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • Forskningsleder Torvald Tangeland, telefon 986 55 822

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1019 Vitenskapelig assistent, i lønnsspenn kr 387 900 – kr 451 700. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS