Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat innen biomedisinsk analyse

Søknadsfrist: 09.06.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet Biomedisinsk analyse og kolorektal kreft.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. HV har to ph.d.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt/pliktarbeid. En periode på fire år og 75 % stilling kan også være aktuelt ved delt stilling med helseforetak. Dette vil bli avgjort ved ansettelse.

ForskningsområdeDen utlyste stillingen gjelder forskning knyttet til prosjektet “Exploring Fusobacterium spp. as non-invasive biomarkers for colorectal cancer screening: examination of a Norwegian cohort using stool and colonic biopsies”. Forskningen skjer i tett samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Kreftregisteret og den som ansettes må påberegne arbeidsperioder ved disse institusjonene. Hovedveileder er også tilknyttet forskningsgruppen DEEx ved HV.

Nyere forskning har vist at det mikrobielle miljøet i tykktarmen (mikrobiotaen) kan ha betydning for utvikling av kolorektal kreft. Akershus universitetssykehus og OsloMet har i samarbeid igangsatt en studie av bakteriefloraen tarmen hos norske pasienter med kolorektal kreft. Et overordnet mål for prosjektet er å gi ny kunnskap til bedre og tidligere diagnostikk av kolorektal kreft ved å benytte ikke-invasiv prøvetaking. Foreløpige resultater fra studien har vist signifikant høyere nivåer av Fusobacterium nucleatum hos kreftpasienter sammenliknet med kontroller, et funn som også er observert internasjonalt. Det er imidlertid behov for ytterligere karakterisering av dette funnet, samt karlegging av den øvrige mikrobiotaen i tarmen, noe som skal utføres i det utlyste ph.d.-prosjektet. Prosjektet vil også undersøke nytten av andre ikke-invasive biomarkører, som for eksempel miRNA i feces, for å fange opp pasienter med kolorektal kreft. Dette prosjektet er en del av et større hovedprosjekt forankret ved og finansiert av ved Akershus Universitetssykehus.

Sentrale metoder som benyttes i prosjektet vil være qPCR/RT-qPCR, Neste Generasjons Sekvensering, miRNA-ekstraksjon, bioinformatisk analyse.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad i biomedisin (120 stp/ECTS) eller tilsvarende utdanning
 • erfaring med håndtering av humane prøver og ivaretakelse av personvern
 • erfaring med molekylære metoder som DNA- og RNA-ekstraksjon, qPCR og DNA-/RNA-sekvenseringsteknologier av nyere dato
 • gode norsk- og engelskkunnskaper

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her https://ansatt.oslomet.no/opptak-phd-program-hv

Det er en fordel at du har

 • erfaring med håndtering av forskningsdata
 • erfaring fra å jobbe i sykehus med oppbygging av biobank
 • kompetanse i bioinformatiske eller biostatistiske verktøy
 • bidratt i vitenskapelige publikasjoner

Personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen:

 • evne til å arbeide selvstendig
 • evne til å jobbe strukturert, systematisk og håndtere store mengder data
 • kunne reflektere etisk og ivareta personvern
 • kunne gjennomføre arbeider innen tidsfrister

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54 - som tilsvarer 479 600 kr per år.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV, vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Andre opplysningerFor nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Turi Tysseland, [email protected]

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt [email protected]

Søknadsfrist: 9.6.20

Ref: 20/04319

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen