Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat i profesjonsstudier

Søknadsfrist: 31.08.2020

Senter for profesjonsstudier (SPS) har ledig to åremålsstillinger som stipendiat.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn fra fag som sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi.

Teoretisk og metodisk er senteret preget av et mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. Les mer om Senter for profesjonsstudier her.

Arbeidsområde og ditt doktorgradsprosjektProsjektet ditt skal være relevant for profesjonsstudier. Du kan få en pekepinn på om din prosjektidé passer inn ved å se på forskningsgruppene ved SPS:

Profesjon, profesjonsutøvelse og styring

Profesjonskunnskap og kvalifisering

Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere

Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk (TEPEE)

Profesjonsetikk

Se også gjerne på tidligere og pågående doktorgradsprosjekter ved senteret.

Stipendene er treårig, med mulighet for ett års forlengelse dersom det blir lagt til pliktarbeid.

Kvalifikasjoner og vilkår

• fullført 2-årig master/hovedfag (120 studiepoeng), eller tilsvarende

• du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

• gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

• du må ha SPS som arbeidsplass

• tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, relevans for senterets arbeidsfelt og karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

Som stipendiat er det avgjørende at du har selvstendighet og gjennomføringsevne til å arbeide med prosjektet ditt over lengre tid, og gjennomføre på normert tid. Samtidig må du samarbeide godt med veileder, andre stipendiater og forskerne ved senteret både for å gjennomføre doktorgradsprosjektet ditt og for å opprettholde og bygge et godt arbeids- og forskningsmiljø. Som for ethvert forskningsprosjekt er det viktig å formidle fra resultatene underveis.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

• faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø

• tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret

• et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø

• et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning• flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte

• et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre

• spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

• Fungerende senterleder, professor Silje Bringsrud Fekjær, tlf. 67 23 50 88, [email protected]

• Leder for ph.d. programmet, professor Anders Molander, tlf. 917 78 791, [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 479 600. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalgSom søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester

• prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste - skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)• masteroppgave/hovedoppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Runa Brandal Myklebust, e-post: [email protected]

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 20/00333

Logg inn og søk stillingen

Kontakt

  • Silje Bringsrud Fekjær, +47 67 23 50 88
  • Anders Molander, +47 917 78 791

Søknadsfrist: 31.08.2020