LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat i Profesjonsfaglig digital kompetanse

Søknadsfrist: 11.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Stipendiat i Profesjonsfaglig digital kompetanse

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)/ Institutt for grunnskole og faglærerutdanning (GFU) har ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stipendiatstillingen skal tilknyttes forskergruppa Digitale læringsarenaer som er et av fakultetets fremragende miljøer. Forskergruppa forsker på temaer innen digital kompetanse og digitalisering i utdanningspolitikk, pedagogikk, didaktikk og skole, på alle nivåer og i alle fag.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsområde

Forskergruppa Digitale læringsarenaer anlegger et bredt og tverrfaglig perspektiv på bruk og forståelse av digitalisering i utdanning. Det omfatter bruk av digitale verktøy i undervisning og læring, strategier for digitalisering og digitale utfordringer nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppa har en bred tematisk og metodisk tilnærming til digital kompetanse som fagfelt. Metodisk anvender vi både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Arbeidsmåtene er ofte utforskende eller eksperimenterende.

Det lyses ut én 100% stipendiatstilling med normert stipendiatperiode på tre år fra 01.09.2021.

Søkere må levere en prosjektbeskrivelse basert på en mal for prosjektskisser for Ph.D.-prosjekter. Malen er tilgjengelig her. Prosjektbeskrivelsen må være på engelsk eller på et skandinavisk språk. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på digitalt prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 16.12.2020 kl. 15-16.30 på Zoom. Påmelding via denne lenka: https://nettskjema.no/a/174724, påmeldingsfrist er 14.12.2020Påmeldte deltagere får tilsendt lenke til Zoom på e-post i forkant av seminaret.

Vi inviterer til søknader som adresseres tematisk innenfor ett eller flere av de tre områdene under. Det er ønskelig at stipendiaten har en utforskende tilnærming til bruk av teknologi i forskningsarbeidet, f.eks. ved innsamling og analyse av data.

1. Innovative digitale læringsmiljøer

Innovativ bruk av digitale teknologier gir muligheter for å undersøke teknologiers relevans for undervisning og læring. Det er behov for mer kunnskap om innovative digitale læringsmiljøer som simuleringsmiljøer, spill, programmering, ‘mixed reality’, ‘learning analytics’. Forskergruppas prosjekter og aktiviteter innenfor dette området er: SAIL, SMILE, ProSkap

2. Digitale lærings- og undervisningsformer

Innen digitale lærings- og undervisningsformer er det behov for økt kunnskap om nettbaserte og hybride tilpasninger for desentralisert undervisning i skole, i lærerutdanning og ved internasjonalisering. Dette tematiske området orienterer seg også mot ulike kunnskapsformer og læringsarenaer i elevers og studenters læringsarbeid som eksempel studentaktive læringsformer og vurdering.

Forskergruppas prosjekter og aktiviteter innen dette området er: TEQ21, DigiGen, SMILE, SAIL

3. Digital kompetanse og kompetanseutvikling

Begreper og forståelser knyttet til lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanser er i stadig utvikling. Det er særlig behov for mer kunnskap om de etiske og holdningsmessige dimensjonene ved lærerstudenters og læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse. Kompetanseutvikling kan sees i et utviklingsperspektiv i skole og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Forskergruppas prosjekter og aktiviteter innen dette området er: DICTE, QUANTICT, TEQ21

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå,mer info i forskriften. Søkere med utenlandsk utdanning må levere vitnemål på engelsk og utdanningen må være dokumentert godkjent av NOKUT.
 • Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag, mer informasjon her.
 • Opptak til doktorgradsprogrammet ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stillinger som stipendiat.
 • Den som ansettes, må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner 
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse 
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og en aktiv forskergruppe
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 482 200,- kr per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse maks 10 sider inkl. referanseliste (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/09560

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS